הטרדה מינית

סיכום שיעור 4

Moshe Maximov

Moshe Maximov

פרטי הסיכום

קורס: הטרדה מינית

מספר השיעור: 4

סיכום השיעור

שיעור מס 4

כותרת:תיאוריות להטרדה מינית

פחדים המלווה אותנו מינקות ועד זקנה. פחד מניע אותנו כבני אדם לא לעשות דברים שנתחרט עליהם אחר כך וזה טבעי, על פי דנצברג. פחד זה קשור גם להטרדה מינית כי בלעדיו היינו מתפרעים

תגמול, לא נעשה דבר בחיים ללא תגמול.

על פי הגישה האבולוציונית, קיום יחסי מין בין גברים לנשים הם טבעיים וחלק מהחיים אך לא מעודדים קיום יחסי מין בכפייה אלא בהסכמה.

על פי הגישה הפמיניסטית, גברים מטילים את איימתם על נשים מתוך גישה פטריאכלית כבה הגבר הוא השולט והקובע. על מנת למנוע הטרדה מינית על פי גישה זו, מפעילה האישה סנקציות.

במקרים רבים עורכי דין ושופטים טענו שהאישה תרמה את חלקה בהטרדה המינית ואולי אף היתה החלק המרכזי בהטרדה מינית שחוותה. בביהמ”ש ניסו עורכי דין לערער על אופי המתלוננת וניסו להציגה כמופקרת.

פרופ’ יפה טוענת שתמיד יש מתח מיני בין גברים לנשים ולנשים יש חלק בהטרדה המינית.

פרופ’ אחרת, אישה גם היא, טוענת להסרת אחריות מהגבר. לטענתה – לבוש פרובוקטיבי מזמין את הגבר. ובכך האישה מוותרת על זכותה לא להיפגע מינית.

פרופ’ אלון הראל טוען שגם אם האישה עשתה איזושהי פרובוקציה זה לא אומר שהיא מוותרת על זכותה להגן על עצמה מפני מטריד מינית.

הטרדה מינית מתוך סמכות בעבודה יכולה להתקיים גם מחוץ לעבודה.

שלבי הליך הגשת תלונה כמו כן

התלונה תוגש לאחראי למניעת הטרדה מינית בעבודה.
את התלונה יכולה המתלוננת להגיש גם בכתב וגם בע”פ.
את התלונה יכולה להגיש האישה או מי מטעמה.
אם העובדת היא עובדת קבלן היא יכולה להגיש את התלונה גם אצל אחראי מניעת מהטרדה מינית אצל הקבלן וגם אצל המעסיק.
ניתן להגיש את התלונה ישירות וניתן דרך אחראי כוח אדם. ועליו/ה להעביר זאת לטיפול אחרת עונשו קנס ואף מאסר.
כשמגישים תלונה בע”פ, בסופו של דבר חובה על המתלוננת להעלות את הדברים על הכתב.
על האחראי ליידע את המתלוננים לגבי דרכי הטיפול בתלונה, ולהקריא להם את זכויותיהם, כולל זכותן להגיש תלונה במקביל במשטרה.
בסיום הבדיקה חייבת האחראית על מניעת הטרדה מינית בעבודה להגיש את מסקנותיה והמלצותיה להמשך טיפול.
צריך לעשות הכל בזמן בירור התלונה על מנת להרחיק בין המתלוננת לחשוד בפגיעה.

בירור תלונה חדשה

גביית עדות מהנפגעת ומכל מי שרלוונטי.
בדיקת המידע שהתקבל.
הרבה מהאנשים שהתלוננו עליהם ביקשו לעבור בדיקת פוליגרף למרות שהיא לא קבילה בבית המשפט.
יש להימנע מפרסום פרטי התלונה ויש להזהיר את הנוגעים בדבר שאסור להם לפרסם את פרטי התלונה.
הבדיקה תתקיים גם אם המתלוננת חזרה בה.

דרכים למניעת הטרדה מינית

לומר די, תפסיק.
הדרכה והסברה בעבודה.
פרסום פסקי דין בנושא על מנת שיראו וייראו.
על המוטרדת לנהוג באסרטיביות ולסרב.
להיות בסביבת אנשים ולא לבד.
להימנע מללכת לבד בחשכה.

לי לפגוע באחר.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X