הטרדה מינית

סיכום שיעור 5

Elad2479

Elad2479

פרטי הסיכום

קורס: הטרדה מינית

מספר השיעור: 5

סיכום השיעור

שיכור 5

דיברנו על החוק למניעת הטרדה מינית.

המנחה הסביר את משמעות המילה חוק, שהיא החוק בא לפתור בחברה נושא שהיה צריך להיפתר, נועד לעשות סדר בחברה ולהציב גבולות ברורים.

החוק אינו נחקק בקום המדינה אלא שנים רבות לאחר מכן, בשנת 1998. החוק אינו נחקק בקום המדינה מאחר וההתעסקות בחברה הייתה סביב חיי היום יום ולשרוד מבחינה כלכלית ונפשית, ולא התעסקו בהטרדות מיניות במסגרת העבודה/ מערכות חברתיות שונות.

העולם השתנה ועם השנים התפתחו יותר יחסי עובד מעביד, יותר עובדים מועסקים בנסיבות שונות. כלל הדברים הללו הובילו לכך שהעובד אינו אותו עובד והבוס אינו אותו בוס. הערכים התגמדו ונוצר מצב שמיניותו של האדם הפכה למורכבת מאוד והעסיקה אותו יותר מאשר בעבר (שהתעסק במצוקותיו) וכתוצאה מכך הנושא של ניצול יחסי מרות והטרדות מיניות קיבל משמעויות גדולות יותר.

החוק אינו חופשי ולא מדבר על הטרדה מינית ברחוב, הוא נחקק כתוצאה מהטרדות מיניות שהתרחשו בעבודה ובין מפקד ופקוד עקב יחסי מרות וניצול כוחו של המנהל להחפצת עובדיו והתייחסות לגופם ולא לאישיותם.

דיברנו על פרוייקט מי טו, השינוי לטובה שנעשה עקב הפמיניזם והנשים החזקות המובילות מהפך בחברה בנושא הזה, שדורשות כבוד בגלל אישיותן ולא בגלל גופן ומיניותן.

הסעיף הראשון אומר שתפקיד החוק הוא לאסור הטרדה מינית כדי למנוע פגיעה בכבודו, חירותו ופרטיותו של אדם. מכיוון שכאשר מעביד לא נותן לעובד לפעול עפ”י דעתו ולהגיד את שעל ליבו עקב סחיטה על סמך הטרדה מינית (אם לא תעשה דבר מה תפוטר) הוא פוגע בחירותו ופרטיותו וכמובן שבכבודו.

זה יכול לקרות במספר מסגרות:

א. מסגרת יחסי עבודה- כתוצאה מכוחו של המעסיק הוא יכול לנצל את יחסי המרות ולסחוט מהעובד כל מיני נושאים שיפתרו לו כל מיני בעיות.

ב. מעשים מגונים בחברה- כל פעולה שאתה עושה עם גופך הינה הטרדה מינית.

ג. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני- הצעות חוזרות ונשנות בניגוד לרצון הצד השני.

ד. התייחסויות חוזרות הפונות לאדם ומתמקדות במיניותו- התייחסות מבזה ומשפילה המופנית לאדם ביחס לגופו או למיניותו או לנטייתו המינית.

ה. פרסומים- פרסום ותצלומים של עובדים הקשורים למיניותו או לצורה בהן צולם.

ו. חסרי ישע- קטין (כל סיטואציה תחשב הטרדה מינית- פסול דין), מטופל בטיפול נפשי (אין להציע/ לומר דבר מיני בשום סיטואציה), עובד במסגרת יחסי עבודה (מתן שירות תוך ניצול), תלמידי כיתה יב-יד (אינם קטינים אך עדיין אסור למורה/מרצה לנצל את יחסי המרות), תלמיד ישיבה /סטודנט (יחסי מרות בין מרצה/מורה/ רב לתלמידו), במסגרת הדרכה של כהן דת/מתחזה לכהן דת/ ידוע או מציג עצמו כבעל סגולות מיוחדות.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X