הכנה למבחן עובד מעבדה בכיר- המטולוגיה

סיכום שיעור 2

Daniel Aizen

Daniel Aizen

פרטי הסיכום

קורס: הכנה למבחן עובד מעבדה בכיר- המטולוגיה

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

סיכום “אבטחת איכות/ניהול איכות” – דניאל אייזן

בהתחלה הכרנו את ההגדרות של איכות, מערכת אבטחת איכות, מטרותן ויעדי המערכת.

לאחר מכן, הסבירה לנו המרצה על מרכיבי מערכת האיכות במעבדה רפואית (מדריך איכות ונהלי איכות וכו…), כשירות מקצועית (ניהול וארגון, סגל המעבדה וכו…), דיברנו על עקרונות ניהול איכות ודרישותיה, וחשיבות הנהלת הארגון- אם ההנהלה לא תומכת בעקרונותיה אי אפשר לקיים מערכת אבטחת איכות במעבדה, בהמשך דיברנו על סקר הנהלה ככלי עיקרי לשיפור.

ציינו שהתיעוד הוא המרכיב העיקרי במערכת תשתית איכות (אם זה לא מתועד, זה לא קיים ולא קרה: חייבים להיות מסמכים מתועדים לכל סיטואציה) , המשאב האנושי הוא המרכיב הכי חשוב: כשמקבלים החלטה, צריך לגשת על בסיס עובדתי ולא על שמועות או רגשות. בנוסף, ציינו שסקר שביעות רצון לקוחות הכי תורם לשיפור איכות בין היתר, וכדאי שהיחסים עם הספקים יהיו מבוססים על תועלת הדדית.

הבדלנו בין המושגים של פעולה מתקנת ופעולה מונעת.

למדנו שממדי איכות קיימים כדי לבדוק כל הזמן את העמידה של מערכת אבטחת איכות.

הגדרנו מהו sop- הוראות עבודה, חשיבותו בתור אחד מהמסמכים העיקריים במערכת האיכות.

דיברנו על היתרונות של מערכת האיכות ISO ככלי ניהולי כמו למשל- מאפשר לחסוך המון משאבים כלכליים, איכות כערך תחרותי בין המעבדות.. ועל היתרונות בעבודה לפי נהלים:  נותן הרשאה, הכשרה, דורש תיעוד…

ראינו מתווה של התהליך- גישה תהליכית.

דיברנו על מודל PDCA ((plan ,do ,check, act ועל יישומו מתוך תהליכים מעבדתיים(למשל- פסילת דגימות, ביצוע בדיקות ודיווח תוצאות) ושהמודל מאפשר לנו להיכנס למעגל שיפור.

המרצה הסבירה לנו על הקומות השונות וחשיבותיהן שיש בפירמידת דרישות המשתמש ושל הפירמידה- דרישות לאיכות.

עברנו על מקורות מידע: פנים ארגוני, וחוץ ארגוני (למשל- תקנות משרד הבריאות).

הגדרנו אירוע כשל, אירוע קדם-כשל, איתור מוקד שיפור וארוע חריג. זאת ועוד, דיברנו על ניתוח נתונים כדי להסיק מסקנות.

המרצה הסבירה לנו על טבלת הערכת סיכונים ונתנה דוגמה על שינוע דגימה למעבדה, נתינת ציון לכל תרחיש והפלת כל המספרים למטרת בדיקה.

ראינו שיש שני סוגים מבדקים: פנימי וחיצוני, הוסבר לנו מהם, על סוגי האנשים שמבצעים אותם, על התוכן שלהם, ואם המבדקים הם שטחיים ורחבים או צרים ועמוקים, תיעודיהם, הערכתיהם- קריטי, MAJOR, MINOR וסוגי הבקרים שלהם, למשל- הרמוניזציה בין מכשירים( תמיד משווים בין SD).

המעבדה אחראית לכל התהליך: שלב פרהאנליטי, שלב אנליטי ושלב פוסט אנליטי. יש מסמכים של משרד הבריאות שהמעבדה מחייבת לעמוד בהם בכל אחד מהשלבים. השלב הפרהאנליטי הוא השלב שהכי משפיע על התהליך:  שלב פרהאנליטי גם חוץ וגם מעבדתי. המרצה נתנה דוגמה בהקשר של הגורמים התלויים בחולה ומשפיעים על התוצאה ודוגמה נוספת, לסיבות העיקריות להמוליזה והשלכותיה.

פירטנו מהי בקרת איכות- QUALITY CONTROL פנימית וחיצונית, ראינו שהמטרה העיקרית של בקרת איכות פנימית היא הדירות (PRECISION) בזמן שהמטרה העיקרית של בקרת איכות חיצונית היא דיוק(ACCURACY).ית

המרצה הסבירה על WESTGARD RULES ונתנה דוגמאות.

לסיום, המרצה הגדירה את המושגים הבאים:

רגישות אנליטית ,ייחודיות אנליטית, סף הגילוי, גבול הכימות, לינאריות, טווח המדידה, עמידות, כייל,עקיבות, PT-PROFICIENCY TESTING, קביעת תחום ערכי ייחוס, אבטחת איכות ובקרת איכות.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X