המטולוגיה למתדמים

סיכום שיעור 11

Dmitry

Dmitry

פרטי הסיכום

קורס: המטולוגיה למתדמים

מספר השיעור: 11

סיכום השיעור

הרצאה 11

פלו ציטומטרי.

נותנת אפשרות לגלות ספרוציטוזיס.

לאוקמיה

תהליכי המטופואזיס

סוגי דם נדירים

פעילוט טסיות

שימוש במוצרי פרזיס

הקרנת מרכיבי הדם

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X