המטולוגיה למתקדמים 133907

סיכום שיעור 10

mahir matanis

mahir matanis

פרטי הסיכום

קורס: המטולוגיה למתקדמים 133907

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

The five types of Human Leukocytes (60%)NEUROPHILS Lymphocytes (30%) Monocytes (7%) Eosinophils (2%) Basophils(1%) PLASMA CEII Platelets (“Thrombocytes”) Erythrocytes Erythrocytes  Abnormalities Rouleaux: Poikilocytosys Microcytes, Target Cells: Spherocytes Schistocytes (Fragments): Reticulocytes Ovalocytes Leukocyte (WBC) Abnormalities Hypersegmented Toxic granulation Döhle bodies Blasts: Acute Leukemia Acute Myeloid Leukemia (with Auer Rod) Chronic Myeloid Leukemia (CML) Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) Hairy Cell Leukemia (HCL) Plateles Abnormalities Platelet Clumping (EDTA artifact) Thrombocytosis Types of Bone Marrow Collection

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X