המטולוגיה למתקדמים 133907

סיכום שיעור 11

Cela

Cela

פרטי הסיכום

קורס: המטולוגיה למתקדמים 133907

מספר השיעור: 11

סיכום השיעור

בשיעור 11 למדנו על המטואונקולוגיה אצל ילדים-דר.צ’זר.שיטת עבודה בflow cytometry.לאוקמיה AL עליה בבלסטים-לאוקמיה,בירור ראשוני בלאוקמיה.

בחלק השני בנק הדם-מוצרים שמיצרים בבנק הדם,בדיקות שמבצעים בתרומת דם,סוגי דם נדירים,פלסמה וסוגי פלסמה בבנק הדם.החלפת פלסמה בתינוקות עם צהבת מאוד חריפה.cryoprecipitate-הפרדה נוספת מפלסמה.whole blood-מנות הדם הראשונות בחדר טארומה.תרומת דם עצמית-תורמים דם שבוע לפני הניתוח.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X