המטולוגיה למתקדמים

סיכום שיעור 5

Lara

Lara

פרטי הסיכום

קורס: המטולוגיה למתקדמים

מספר השיעור: 5

סיכום השיעור

אנמיה
אריטרוציות-> רטיקולוציט שיש לו RNA
אריטרופואטין- נוצר בכליות
פרטין- שומר על ברזל ברקמות
טרנספרין- מעביר ברזל
הרס ביום 120 RBC
TTP DIS המוליזה

אנמיה מיקרוציטית
-חסר ברזל
טלסמיה
אנמיה בגלל מחלה כרונית
פרטין נמוך מ12
אניזוציטוזיס, פויקילוציטוזיס

מצב מגלובלסטיק אנמיה:
חשבות גם שורה לבנה כמו נוטרופילים,טסיות.
RDW נמוך

IRON DEFICIANCY ANEMIA
RDW גבוה

MICRO CYTIC HYPOCHRONIC ANEMIA
MCV קטן מ80
MCHC קטן מ33
שסטוציטים

NORMOCYTIC NORMOCHRONIC ANEMIA
MCV תקין
MCHC תקין
זיהומים, מחלות כרוניות, סרטן, דימום..

MACROCYTIC MEGALOBLASTIC ANEMIA
MCV קטן מ94
חסר B12
חסר חומצה פולית
ח. פןלית מסנטזת DNA -> עליה ברטיק.

CHr- כמות המוגלובין בתוך רטיק.
CHr פחות מ28 עיבוד ברזל בתוך מח עצם ואין איך ליצור אותו.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X