המטולוגיה למתקדמים

סיכום שיעור 10

Alham.m

Alham.m

פרטי הסיכום

קורס: המטולוגיה למתקדמים

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

The five types of Human Leukocytes

(60%)NEUROPHILS

Lymphocytes (30%)

Monocytes (7%)

Eosinophils (2%)

Basophils(1%)

PLASMA CEII

Platelets (“Thrombocytes”)

Erythrocytes

Erythrocytes  Abnormalities

Rouleaux:

Poikilocytosys

Microcytes,

Target Cells:

Spherocytes

Schistocytes (Fragments):

Reticulocytes

Ovalocytes

Leukocyte (WBC) Abnormalities

Hypersegmented

Toxic granulation

Döhle bodies

Blasts: Acute Leukemia

Acute Myeloid Leukemia (with Auer Rod)

Chronic Myeloid Leukemia (CML)

Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL)

Hairy Cell Leukemia (HCL)

Plateles Abnormalities

Platelet Clumping (EDTA artifact)

Thrombocytosis

Types of Bone Marrow Collection

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X