המטולוגיה למתקדמים

סיכום שיעור 11

מיכל קדרון

מיכל קדרון

פרטי הסיכום

קורס: המטולוגיה למתקדמים

מספר השיעור: 11

סיכום השיעור

המטואונקולוגיה בילדים,

המגלובין עוברי ושיטות מעבדה לאתר המוגלובין f ודימום עוברי.

לוקמיה בילדים, במיוחד לוקמיה למפובלסטית חריפהALL

בנק הדם, סכנות בעירוי דם, סוגי דם ופלזמה.

תהליך פרזיס, הפרדת ותרומת טסיות

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X