המטולוגיה למתקדמים

סיכום שיעור 11

2020

2020

פרטי הסיכום

קורס: המטולוגיה למתקדמים

מספר השיעור: 11

סיכום השיעור

מחלות המוליטיות בעובר. לעיתים לתינוק המוגלובין נמוך ויש צורך להבין בין אם מדובר באירוע נקודתי או כרוני בלידה או לפני כן. מבנה המוגלובין של העובר והאמא שונים. לעובר HBF וגם בתאי F מופיע HBF. תאים אלה מופיעים גם במבוגר. עדי להפריד אם מקורם בעובר או בעובר משתמשים בשיטת BETKE בה לאחר טיפול חומצתי HBA מתפרק ו- HBF נשאר וניתן לספור אחוז תאים לפני ואחרי טיפול. לא מבדיל בין עובר לאמא ועושים הערכה כי לאמא צפוי להיות כ- 1% HBF. להפריד ניתן בשיטת FLOW CYTOMETRY. ניתן לראות כפרקציה פיק נפרד שזה מעט HBF במצב תקין בבוגר ובפתולוגי נוצר פיק עיקרי גבוה. ספרוציטוזיס – תהליך הבליעה של הכדוריות האדומות דרך הטחול כאשר למשל מבנה הכשדורית לא תקין. מחלה זו אוטוזמלית דומיננטית. מחלה נוספת חסר גמה גלובולין מולד, במצב זה אין נוגדנים המיוצרים ע”י תאי פלסמה עקב חסר הבשלת תאי פלסמה. ניתן לזיהוי ע”י בדיקת BRUTON קינאז תואם. מצב נוסף SKID (חסר אימוני מורכב, ילדי בועה).

לויקמיה ALL לימפובלסטית חריפה. מחלה נדירה יחסית, אך נפוצה מאוד בילדים מתבטא בגידולי ראש וגידולים לימפופרוליפטיביים. במבוגרים מהלך המחלה ופרוגנוזה שונה וקשה.זיהוי בד”כ על חיוורון, תאבון ירוד, ירידה במשקל, חולשה (סימפטומים שמופיעים פעם בשבוע). בבדיקה, קצב לב מתגבר, הגדלת טחול וכבד. בבדיקות מעבדה בלסטים באחוזים גבוהים חורגים. אבחנה נעשת ע”י PET-CT, בדיקת נגיפים, תשובת משטחים, בדיקת מח עצם וריצוף גנומי.

מצגת שניה על בנקאות דם ומרכיביו. אין תרכיב מלאכותי למוצרי דם, נדרשת אספקה שוטפת ל-1000 מנות והערכה למצבי חירום עפ”י החלטות רשות עליונה לאשפוז ויוצא לפועל ע”י שירותי הדם של מד”א ופרזיס ע”י בתי חולים. במתן דם קורות טעויות בסיווג דם  של כאחד למיליון וכך גם בזיהוי מחלות מדבקות לאחר ביצוע סקר סרולוגי ומולקולרי. בתהליך תרומה נבדקות סוג סקר ומחלות ואחכ מתחילים להכין מרכיבי דם. דם מורכב מכ- 40אחוז תאים (אדומים ולבנים וטרומבוציטים) ופלסמה שהיא 60% מורכבת מים, חלבונים ומלחים. אחד מדרכי תרומת דם היא תרומת פרזיס בה מוחזרים לתורם שאר מרכיבים מלבד פלסמה. כך ניתן לאסוף מנה טיפולית מתורם אחד ולתת למטופל אחד בכך להפחית סיכון לתגובה לעירוי. דרך נוספת, מתן דם מלא, משמש למקרי חירום (צבא וכו’) עד שהמטופל מגיע לבית חולים. תרומת דם רגילה מופרדת לכדוריות אדומות, פלסמה וטרומבוציטים וניתנים עפ”י התניה רפואית. כדי להקטין סכנה מתרומת דם, בנוסף לבדיקות, מבצעים למנה גם תהליך סינון וגם תהליך הקרנה. עדיין במנת דם יש סיכון של זיהום חיידקי, לוייקוציטים, נגיפים נוספים ידועים (כמו זיקה) וחדשים או לא יודעים, תקופת החלון.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X