המעבדה הרפאוית לעובדים בכירים

סיכום שיעור 2

Madona boterashvili

Madona boterashvili

פרטי הסיכום

קורס: המעבדה הרפאוית לעובדים בכירים

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

ישנם מספר סוגי בקרים:

בקרת איכות פנימית

הרמוניזציה בין מכשירים

השוואת מיומנות בין אישית

מבחני השוואת מיומנות

בקרת איכות חיצונית

בקר תיעוד- מה שלא מתועד לא קיים! חובת תיעוד בכל שלב של העבודה. יש להפקיד על התאריך וחתימה.

מסמך מבוקר- הוראות עבודה, טפסים ונהלים עם מספר עקבי ומזהה.

 

ניהול סיכונים- חישוב סיכוי מול סיכון בכל היבט תהיליכי המעבדה.

כתב הסכמה- קיים לכל עובד בקופה.

 

עקיבות- תכונה של פריט המאפשרת לעקוב לכל אורך התהליך.

תמיד יש לבדוק:

אי התאמות

בקרת מסמכים

בקרת רשומות

הדרכה

הכרה בכישורים.

 

מסמכי מערכת איכות:

נהלים

הוראות עבודה

דוחות: בקרת איכות, כיול וכו.

מחברת, יומני עבודה, תוצאות גולמיות

דיווחי אירועים.

תקנים והוראות של הרשויות השונות.

מבנה סקר הנהלה:

תאיור השינויים שקרו בשנה האחרונה

מעקב אחר עמידה ביעדים ומדדים שניתנו שנה קודמת.

סקירה שיטתית של נושיאם רוחביים הקשורים בשליטה (רכש, כח אדם וכו)

סקירה של נושאים סקטוריאליים.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X