המעבדה הרפואיתלעובדים בכירים-פוריות והפריה חוץ גופית

סיכום שיעור 3

חדוה חמאוי

חדוה חמאוי

פרטי הסיכום

קורס: המעבדה הרפואיתלעובדים בכירים-פוריות והפריה חוץ גופית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

סיכום שעור 3- חדוה חמאוי – 036196970- מעבדה רפואית

מטרת תהליך ניהול סיכונים הוא לזהות בעיה פוטנציאלית לפני שהיא קוראת כך שאפשר יהיה לתכנן פעילויות שמטרתן למנוע או להפחית את התוצאה השלילית . המטרה היא מניעת סיכון. סיכון הוא הסתברות להפסד כתוצאה ממכשולים בתהליכים פנימיים, תפקוד עובדים, מערכות בארגון. אי עמידה בדרישות חוק. ישנם שלושה שלבים בביצוע בדיקות מעבדה- שלב פרה אנליטי, שלב אנליטי, שלב פוסט אנליטי. ניהול סיכונים התמקד בתוצאות שליליות של סיכון אך בהמשך הורחבו מטרותיו גם לניהול אירועים עם תוצאות חיוביות ומהווה חלק מהמערך להבטחת איכות. המטר של ניהול סיכונים יעיל היא לשפר את הביצועים האנושיים בכל הרמות של המערכת. סיכונים וטעויות של בעלי מקצוע ברפואה נגרמים לעיתים קרובות בגלל שכחה וחוסר ריכוז זמני. אבל בני אדם יבצעו טעויות לעולם ולכן צריך לשפר את המערכת ואת שיטות העבודה.  הסבירות להתממשות כשל כתוצאה מהגורם האנושי , הגורם התפעולי, הגורם התשתיתי או גורמים חיצוניים.

יש לזהות את הפוטנציאל לטעות אחר כך לבצע פעולות להגדרת הערכת וניהול פרואקטיבי של הסיכון ואז הפחתת אירועי הכשל.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X