המעבדה הרפואית לבכירים

סיכום שיעור 3

Galinapa

Galinapa

פרטי הסיכום

קורס: המעבדה הרפואית לבכירים

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

חלק ראשון – מערכות מחשוב:

 • סוגי מערכות
 • מערכת מידע – הגדרה
 • מסדי נתונים
 • ממשקים
 • HL7
 • ממשקים חיצוניים
 • ממשקי מכשירים
 • הזמנות
 • טבלאות
 • חיובים
 • העברת מידע בין מעבדות
 • חידושים בעידן הקורונה
 • ממשק עם מד”א ומשרד הבריאות
 • מערכות בכללית
 • פריסת מערכת
 • אתר מרוחק
 • שדרוג
 • ריכוזיות מול ביזור
 • אחידות
 • התפתחויות חדשות בתחום

חלק שני – ניהול סיכונים:

 • הגדרה
 • מטרת התהליך
 • רלוונטיות למעבדה
 • ניהול סיכונים במעבדה
 • שלבי בניהול סיכונים
 • היסטוריה
 • סוגי סיכונים
 • טבלת ניהול סיכונים
 • הערכת הסיכון
 • גורמי סיכון
 • תחקירי אירוע

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X