המעבדה הרפואית לעובדים בכירים (המטולוגיה)

סיכום שיעור 3

Adi Sokol

Adi Sokol

פרטי הסיכום

קורס: המעבדה הרפואית לעובדים בכירים (המטולוגיה)

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

חלק ראשון – המערכות והממשקים במעבדה:

 • הגדרת מערכת מידע
 • מערכות נפוצות במעבדות
 • מסדי נתונים
 • ממשקים: תוצאות, ספקים חיצוניים, מכשירים, חיובים, הזמנות
 • HL7
 • שמירה על מידע נלווה
 • טבלאות תשתית מרכזיות
 • ממשקים חדשים בעידן הקורונה: מד”א, משרד הבריאות
 • מערכות בכללית
 • חשיבות התיעוד
 • אתר מרוחק
 • שדרוג מערכת
 • מרכוז מול ביזור
 • התפתחויות בתחום המעבדות

חלק שני – ניהול סיכונים במעבדות רפואיות:

 • הגדרה
 • מטרת התהליך
 • היסטוריה
 • מניעת סיכונים
 • שלבי הבדיקות: פרה אנליטי, אנליטי ופוסט אנליטי
 • הגדרת הסיכון
 • סוגי סיכונים
 • הגדרות חשובות (רמת התכנות, רמת חומרה, סיכון שארי, סיכון שורשי, סיכון מטרה)
 • הערכת הסיכון
 • טבלת סיכונים
 • גורמי סיכון שכיחים במעבדות רפואיות
 • דוגמאות וסיפורי מקרה

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X