המעבדה הרפואית לעובדים בכירים

סיכום שיעור 2

Amal ghraieb

Amal ghraieb

פרטי הסיכום

קורס: המעבדה הרפואית לעובדים בכירים

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

אבטחת איכות
ההגדרה של איכות: מכלול הפעולות השיטתיות המתוכננות ומודגשות להקניית ביטחון שהמוצר/השירות שאנחנו מספקים הם באיכות ומספקים את דרישות האיכות שקבענו מול הלקוח (לפי תקן ISO)
המטרה באבטחת איכות: זה לוודא שאנחנו עושים את הבדיקה הנכונה בדגימה הנכונה תוצאה נכונה למטופל הנכון בזמן הנכון ובעלות הנכונה.
היעדים של מערכת אבטחת איכות
כל מערכת אבטחת איכות צריכה –
1. להגדיר מדיניות פעולה מקצועית שלה
2. להגדיר מנגנון קבלת ההחלטות
3. להגדיר תהליכי עבודה ולהטמיע אותם במעבדה בין כל העובדים
4. פועלים לשיפור מתמיד
5. לייצור סטנדרזציה
6. חייבים לצור מערכת מדידה אחידה
7. מערך בחינה ותיקון

מערכת האיכות במעבדה
היא מורכבת ממדריך איכות ונהלי איכות. אנחנו חייבים להשתמש בשיטות שהם ב-GOLD STANDART, חייבים להיות נהלים, בקרת איכות, אופן דיווח התוצאות, הטיפול בדגימה
חייבים שנדע בכל שלב מה עושים עם הדגימה, לסמן את כל רכיבי הבדיקה, כמובן שמירת סודיות ואבטחת נתונים. וגם לעקוב אחרי תנאי הסביבה.
כדי לנהל איכות במעבדה אנחנו צריכים להתמקד בלקוח, לעמוד בתנאים מול הלקוח, המנהיגות מחויבות הנהלה, מעורבות כל העובדים, גישה תהליכית, גישה ניהולית, גישה עובדתית לקבלת החלטות, יחסים עם ספקים.
הכלים לאבטחת איכות: פעולה מתקנת, סקר סיכונים, ניתוח נתונים, ניתור שביעת רצון של הלקוח, מבדקים פנימיים, בקרת תוצאות, תיעוד, משאבי אנוש, ציוד לחומרים, מסמכים מבוקרים, בקרה, מדידה.
מדריך האיכות
זה ה-18 נהלים שמחייבים את הארגון שמבוססים על חוקי המדינה, חוקי משרד הבריאות, ועל תקנים. והם מצהירים את מדיניות האיכות שלנו ושל המעבדה. הם מכסים את כל הפעילויות במעבדה ומחייבים את כל העובדים.
נהלים- זה מדריך האיכות, כמו תקשורת עם ספקים, עם לקוח, סקר חוזה, ניהול סיכונים, משאבי אנוש. כל מעבדה יוצרת לעצמה לפי התקן שהיא כפופה לו. הנהלים האלה לא משתנים כל יום.
הוראות עבודה- זה ה- SOP, אלה הם הנהלים היומיים שאנחנו עובדים אתם. בכל הוראות העבודה שאנחנו כותבים חייב שיכיל: מבוא, מסמכים ישימים, הגדרות, השיטה, נספחים, חריגה מנוהל, תפוצה, תוקף.
היתרונות של אבטחת איכות: נוכל לספק בעקביות את המוצר, לקדם שביעות רצות של הלקוחות, להתייחס לסיכונים והזדמנויות, הוכחת התאמה לדרישות של מע’ ניהול איכות.
איך בונים מערכת איכות? עושים מבדקים, סקר הנהלה, תלונות וקריאות, בקרת רשומות- כל דיווח (אם זה מבדק או תיעוד תלונה/אירוע חריג) חייב להיות דיווח שלם מפורט אמין ורציף ומוגן.
ניהול ידע: הדרכות והסמכות של עובדים- כל עובד חייב לעבוד הדרכה כדי שיוכל לבציע כל הליך שמבוקש ממנו, ההדרכה ניתנת ע”י גורם בכיר, ההדרכה הזו חייבת להיות מתועדת.

אירוע כשל או תקלה- זה אירוע שבעקבותיו נגרם נזק למטופל/לעובד מהפעילות שהמעבדה עשתה!
אירוע קדם כשל- זה לפני שהתאונה/האירוע קורת מישהו שם לב ועצר את התקלה.
לכל אירוע כשל או קדם כשל חייבים לדעת מה אנחנו צריכים לשפר ומה הפעולה המתקנת שלנו.
אירוע חריג- זה אירוע שיש לו פוטנציאל לפגוע במוצר/בשירות/בעובד, אירוע חריג שחוזר מספר פעמים זה אומר שבמהלך התיקון שלנו לא עובד או משהו לא תקין במעקב יעילות יישום פעולת תיקון שבוצעה או חריגה בבקרה פנימית שלא כתבנו לגביה לכן לא עבדנו לפיה!
סקר הנהלה: אנחנו חייבים לבציע לפי תקן ISO, התקן אומר שההנהלה בכירה עורכת סקר תקופתי של מערכת ניהול האיכות של הארגון בסקר בודקים כל התהליכים שעושים במעבדה, מה הצרכים שלהם, איזה מכשור קיבלו, איזה מכשור ישן יש להם, כלומר עושים מיפוי שנתי של כל מה שיש במעבדה ומתכננים איזה שינויים ושיפורים שצירך לעשות. התוצאות של סקר הנהלה יכללו יעדים, כמו למשל הגברת צוות כוח אדם כי במעבדה עובדים במשמרות, להוסיף מכשירים…

מבדקים: המבדק בא לבדוק אם אנחנו מיישמים את מערכת האיכות, בודקים את המקצועיות, עמידה בנהלים, שכל נושא האיכות מבוצע כמו שצריך במעבדה ובין כל העובדים.
חייב להיות תוכנית מבדקים. מתעדים את המבדק וחייב להיות נוהל כתוב במדריך איכות על נוהל מבדקים פנימיים. המבדק זה דרישת חובה.
סוגי מבדקים: ספק-לקוח, גוף שלישי/חיצוני, פנימי, חיצוני.
זרימת העבודה במעבדה 1. פרה-אנליטי: השלב הזה כולל טופס הפניה, זיהוי נכון לנבדק ע”י הרופא, הכנה נכונה לחולה, הכנת כלי הדיגום אופן נטילת הדגימה, סימון הדגימה, אם נדרש סרכוז או לא, משלוח הדגימה בצורה מתאימה. החלק הזה מהווה כ- 20% מכל התהליך והוא הכי משפיע על התוצאות. 2. אנליטי: כניסת הדגימה למעבדה, בדיקת שיוך הדגימה לנבדק, סרכוז במידה וצריך, הפרדה וזיהוי למבחינות משני, לבדוק איכות הדגימה (הימליטית\אקטירית\ליפימית) ולבדוק אם אפשר לשחרר תוצאה לפני האינדקסים הללו.
בקרת איכות פנימית- זה הבקרים שאנחנו קונים שמריצים אותם כל יום ואנחנו קוראים את התוצאה לבקר אם עבר או לא עבר, שרק אם עבר אפשר להמשיך ולהריץ דגימות של מטופלים.
בקרת איכות חיצונית- חובה על כל מעבדה בבקרה הזו מקבלים דגימות עלומות והניתוח של התוצאות נעשה ע”י אותו גוף שממנו רכשנו את הבקרה.
הפנימית מאתרת סטיות ויציבות הביצוע לעומת החיצונית מאתרת הטייה.
אנחנו הולכים על SD2 כי מכסה 95.5% מהתוצאות שיוצאים לנו (לפי חוק ווסטגארד). דברנו על חוקי ווסטגארד השונים כמו SD3, S4RR, SS2, S41, X10.
מונח דיוק ACCURACY- זה התאמה בין תוצאה של שיטה אנליטית כלשהי לבין תוצאה אמתית כפי שנקבעה בשיטה המוסכמת כשיטת ייחוס.
3.פוסט-אנליטי: בתוך המעבדה כשבודקים את התוצאה בהשוואה להיסטוריה DELTA CHECK , מחוץ למעבדה כשבודקים אם שודר למחלקה הנכונה ולמטופל הנכון.

סוגי INDEX: ליפימי- גורם לעכירות בפלזמה\בסרום שמשפיעה על בדיקת שומנים בדם.
הימוליטי- זה בד”כ משפיע על פוטסיום K, LDH, AST,HDL גם מושפעים ממנה.
אקטירי- זה אנדקס של משפיע על הצבע, מדובר בהשפעה על בדיקת בילירובין.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X