המעבדה הרפואית לעובדים בכירים

סיכום שיעור 3

samarn

samarn

פרטי הסיכום

קורס: המעבדה הרפואית לעובדים בכירים

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

מערכות המחשוב ואיך מעבירים מידע , למשל קורונה היה חשוב לעבור ל ממשק ממוחשב וזה מצמצם הפסילות והזמן וגם עוזר להעביר נתוני תוצאות למשרד בריאות.

למשל הודעות SMS קולי לבדיקות קורונה , הודעה מידית ללקוח בעת תוצאה לבדיקה , הניגשת המידי לגבי תוצאות קורונה באופן מידי ללקוחות במידה הנוחה להם.

וגם דברנו על מערכת מעבדות כללית ,מערכת מאוד מורכבת ,היא מאוד קריטית למחלקות ,חדר ניתוח, חדר מיון ,די לא יכולות לתפקד בלי תוצאות המעבדה .

מערכות מחשוב קיים צוות בודק המערכת כל כמה שעות .

דרכה של הבדיקה מתחיל מ הזמנת בדיקה בתיק רופא אחר כל לקיחה באתר מרוחק ויושלח דרך שנוע מבחנות למרכז סרכוז מעבדה אז יבצעו את הבדיקות ומקבלים אחר כך התוצאות ויושלחו ל רופא וללקוח.

תיעוד משמורת הדגימה המטרה מזה ניהול משמורת הדגימה, וגם דיברנו על שדרוג מערכת מעבדות באת המטרה ממנו שיפורים במערכת ובתהליכי עבודה ,ועדכון הציוד ושדרוג תשתיות, ובדיקת תהליכי עבודה ודוחות ובדיקת ממשקים והדפסות ובדיקת מכשירים.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X