המעבדה הרפואית לעובדים בכירים

סיכום שיעור 2

Rinat Kolominsky

Rinat Kolominsky

פרטי הסיכום

קורס: המעבדה הרפואית לעובדים בכירים

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

מטרה של הבטחת איכות היא לעשות את הדבר הנכון, נכון בפעם הראשונה ובכל פעם.  היעדים של מערכת האיכות הם: הגדרת המדיניות פעולה מקצועית, הגדרת תהליכי עבודה, שיפור מתמיד, סטנדרטצזיה, מערך בחינה ותיקון, הגדרת מנגנון קבלת החלטות, הטמעת תהליכי העבודה, יצירת שיתוף פעולה להנחלת הידע, יצירת מערכת מדידה אחידה ושיפור מתמשך.

מערכת האיכות מורכבת ממדריך האיכות ונהלי האיכות, מבדקים פנימיים וחיצוניים וסקרי הנהלה.

למדנו על מדריך האיכות שהוא קובץ נהלים מחייב לארגון ולמדנו על מדיניות האיכות.

למדנו על שלבים לביצוע תחקיר, סקר הנהלה, מבדק פנימי.

למדנו על פעולה מונעת (מביאה למניעה של אי ההתאמה) ופעולה מתקנת ( מביאה להקטנה או סילוק של אי ההתאמה).

 

למדנו על Reflex test – ביצוע בדיקה משלימה / נגררת בהתאם לתוצאות הבדיקה שהתקבלה.

Delta test- בדיקת התאמת התוצאה להיסטוריה של הנבדק או באופן יזום או בתכנון תוכנה ובהגבלת מרווח זמן לבדיקת היסטוריה של נבדק.

למדנו גם על בקרת איכות שהוא חלק בלתי נפרד מפעילות המעבדה על מנת לעקוב אחרי טיב העבודה, אמינות הציוד המופעל בה ואיכות הריאגנטים. בקרת איכות פנימית מטרתה הדירות, מאתרת סטיות ביציבות הביצוע ומיושמת בזמן אמת. בקרת איכות חיצונית – מטרתה דיוק, מאתרת הטיה מערך מוסכם ומיושמת רטרוספקטיבית.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X