המעבדה הרפואית לעובדים בכירים

סיכום שיעור 3

אתי רוזנברג

אתי רוזנברג

פרטי הסיכום

קורס: המעבדה הרפואית לעובדים בכירים

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

מערכת מידע- תוכנה שמאפשרת לנהל את המידע את אותו התחום אותו אנחנו רוצים לנהל. מאפשרת לנהל ולאגור אותם לאורך זמן. לכל תת תחום במעבדות יש מערכת אחרת, לכל מערכת יש בקרות שיכולות להוציא בקרות איכות, דוחות, הגדרות תוכנה וארכוב. ממשק- דרך להעביר נתונים ממקום למקום
HL7 – מאפשר להעביר נתונים ממערכת אחת למערכת שניה, לדוגמא תשובה של מעבדה תעבור לתיק רפואי.
משקים חדשים בעידן קורנה: הממשלה החליטה שמד”א הוא יהיה הגוף שייקח את דגימות הקורונה ולכן הוקם ממשק חדש שיחבר בין מד”א למעבדות, קיטים חדשים הוכנסו, הוקמו ממשקים לשליחת SMS לאוכלוסייה לקבל תשובה ונוצר מחשוב ממשק הזמנות ממד”א
שדרוג מערכת מעבדות באתר: מטרה- שיפורים במערכת ובתהליכי עבודה, עדכון הציוד ושדרוג תשתיות. בהתחלה מקימים סביבת טסט שלא יפריע למערכת הקיימת, בדיקת תהליכי עבודה ודוחות(כל מנהל מעבדה צריך לעבור על הדוחות ולאשר), לאחר מכן בדיקת ממשקים, בדיקת הדפסות ,בדיקת מכשירים ובדיקת עומסים.
מטרת תהליך ניהול סיכונים :לזהות בעיות פוטנציאליות לפני שהן קרות ולבצע פעולות להגדרת הערכה וניהול פרואקטיבי. סיכון הינו הסתברות להפסד כתוצאה מאי נאותות או מכשול בתהליכים פנימיים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X