המעבדה הרפואית לעובדים בכירים

סיכום שיעור 3

Rachel Shukrun

Rachel Shukrun

פרטי הסיכום

קורס: המעבדה הרפואית לעובדים בכירים

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

המעבדה הרפואית לעובדים בכירים (134934) שיעור 3 3/5/2021

מערכת מידע במעבדה, התוכנה שמאפשרת לנהל את הנתונים במעבדה בצורה ממוחשבת, כולל מודולים לבקרת איכות, דוחות, הגדרות…
ממשק, דרך להעברת נתונים במערכת.
HL7
הפטרמט להעברת נתונים רפואיים בין מערכות, כמו תוצאת בדיקת מעבדה לתיקים רפואיים.
ממשקי מכשירים
ממשק לבדיקות קורונה
פריסת מערכת מעבדות, הצרכנים הם כל תושבי הארץ, לכן יש מעבדות בבתי חולים, מחוזיות ובכללית גם משולב ביניהם.
חיידקים עמידים, בכל יום מתים בישראל כ 20 בני אדם בגללם. התוצאות במעבדה מילוליות, מצריכות סטנדרט אחיד בכל המעבדות. מנהלי מעבדות מיקרו החליטו על טבלת תוצאות אחידה בכל המעבדות.
התפתחויות בתחום המעבדות: צ’יפ גנטי, גלוקומטר מוסדי, HIV, ריצוף גנטי טכנולוגיית ענן, זיהומים וחיידקים עמידים, מענה קולי לבדיקות, הצגת בדיקות סקר גנטי באון ליין, דם סמוי בדיקות סקר לסרטן- נכנסו מכשירים חדישים עם מענה מהיר, סיווג רקמות בנושאי השתלות- מודולים יחודיים, בנק הזרע ופוריות הגבר, התראות דיווח טלפוני, הערכות לחירום, פתולוגיה דיגיטלית- ההסתכלות לא במיקרוסקופ, אלא שיש צילום של התאים וזה נשמר לחוות דעת נוספות אחר כך, ביו בנק בתחום הגנטיקה- לשמור מידע גנטי וליצור בנק גנטי, מובייל.
ניהול סיכונים במעבדות רפואיות, מטרתה להוריד את הסיכון אבל לא למנוע. המטרה היא מניעת מימוש הסיכון. מחדלים נגרמים מהתממשות סיכונים בטיחותיים או תפעוליים ידועים.
סיכונים בתהליכים פרה אנליטיים: טמפ’, מיכל, מידע, זמן, נפח.
בשלב האנליטי: ציוד, ריאגנטים, תיקופים, כ”א, רכש, בקרת איכות
פוסט אנליטי: ערך לדיווח, read back…
רמת התכנות: מה הסיכוי שהסיכון יתממש.
רמת החומרה (השלכה): פוטנציאל הנזק במידה והסיכון יתממש.
תאבון הסיכון (גבול הסיבולת): עד כמה אנחנו מוכנים לסבול שהסיכון יתממש. תאבון סיכון 0 זה שאנחנו לא מוכנים בכלל שהסיכון יתממש.
סיכון שורשי: סיכון מובנה מעצם קיום הפעילות ללא בקרות.
סיכון השארי: סיכון מובנה מעצם קיום הפעילות עם הבקרות.
סיכון מטרה: רמת הסיכון השארי שההנהלה שואפת אליו. יש שיקולים של עלות מול תועלת גם.
ניהול סיכונים במעבדות: גורם שורש, רשימת גורמי סיכון אפשריים, ערך חומרה, ערך היתכנות, קביעת ערך הגילוי, קביעת ערך הסיכון, מספר פעולה מתקנת שנפתחה.
רמות חומרה: לא נגרם נזק 1, פגיעה קלה 2, התרחשה פגיעה הפיכה 3, פגיעה ישירה במטופל/עובד/תדמית 4.
רמות היתכנות: נמוכה מאוד פעם בשנה 1, נמוכה פעם ברבעון 2, בינוני מידי פעם 3, כל יום היתכנות גבוהה 4.
ערך גילוי: נראה לעין 1, יתגלה אחרי בירור קצר 2, יתגלה אחרי תחקיר 3, חבוי לא ניתן לגלות 4.
ערך הדגימה: אין בעיה בדיגום חוזר 1, ניתן לדגום שוב אך פולשני/יקר 2, לא ניתן לדגום שוב 3
גורמי סיכון:
1. מיומנות עובד
2. תקלה חבויה במכשיר בדיקה …
איך עושים ניהול סיכונים? קודם כל מכינים תרשים זרימה של שלבי התהליך ומה הסיכונים בכל שלב, מכניסים נתונים לטבלה.
מכפלת:
ערך החומרה
ערך היתכנות
ערך הגילוי
יוקר הדגימה
שווה לערך הסיכון.
לפי ערך הסיכון מחליטים אם נדרשת פעולה מתקנת/תהליך עבודה כדי לשפר את הסיכוי לסיכון.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X