המעבדה הרפואית לעובדים בכירים

סיכום שיעור 3

אילנה דבוסקין

אילנה דבוסקין

פרטי הסיכום

קורס: המעבדה הרפואית לעובדים בכירים

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

סיכום שיעור 3. בכיר פוריות-3.5.2021

חלק א’-סמדר ורון-מערכות המחשוב במעבדה וממשקיה.

מערכת מידע – זוהי תוכנה או אוסף של תוכנות המאפשרות לנהל מידע בצורה ממוחשבת.

ממשק – זהו חלק ממערכת שבא במגע עם גורמים שמחוץ למערכת

ממשק תוכנה – קטע תוכנה המקשר בין חלקי תוכנה או בין תוכנה לחומרה עליה היא רצה

HL7 = (Health Level Seven International) standards promote interoperability of

electronic health records.

ממשקי מכשירים. DRIVER – מנהל התקן

תוכנית מחשב המאפשרת לתוכנית מחשב אחרת, לתקשר עם חומרה כלשהי או עם תוכנה אחרת פועלת בפורמט שונה באמצעות מימוש הממשק שלה ומתן

API- APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE לעבודה מולו.

חיבור מכשירים למערכת מעבדות. מטרה: ייעול העברת תוצאות ממכשיר המעבדה למערכת מעבדות שמירה על שלמות המידע מניעת טעויות הקלדה. קיצור הזמן לקבלת תוצאה

שמירת מידע נלווה לבדיקות. מטרה: שמירה על שלמות המידע. העברת מידע נוסף ממכשירי המעבדה למערכת מעבדות. סוגי מידע : גרפים, תמונות, תוצאות בקרת איכות , נתוני כיול. מיפוי סוגי מידע הנשמרים במכשיר. התאמת ממשקים מול מערכת מעבדות .

 

חלק ב’ – ד”ר ענת בן דור – ניהול סיכונים במעבדות רפואיות.

מטרת תהליך ניהול סיכונים לזהות בעיות פוטנציאליות לפני שהן קורות, כך שאפשר יהיה לתכנן פעילויות שמטרתן למנוע או להפחית את התוצאה השלילית במקרה של התממשות אותן בעיות.

תהליך מניעה המטפל בבעיות מוקדם ככל האפשר ובכך מקטין את השפעתן השלילית

סיכון הינו הסתברות להפסד כתוצאה מ:1.אי נאותות או מכשול בתהליכים פנימיים / תפקוד עובדים / מערכות בארגון. 2.אי עמידה בדרישות חוק, תקנות או תקנים. 3. השפעה של אירועים חיצוניים.

ניהול סיכונים: Risk management is the process in which reasonable steps are taken to reduce (not prevent) the probability of liability

ואיך כל זה שייך אלינו?  אם היינו בטוחים שהנבדק זוהה בהתאם לנהלים. אם היינו בטוחים שהנבדק הודרך נכון טרם ביצוע הבדיקה. אם היינו בטוחים שדגימת הדם של הנבדק והדגימה במבחנה – זהים בהתאמה. אם היינו בטוחים שתוצאות בקרת איכות הן בהתאמה לרצוי. אם היינו בטוחים שהתוצאות מדווחות – בעיתוי הנכון. אז היינו יכולים להניח שתוצאות הבדיקות שהתקבלו במעבדה – הנן באמת הערך האמתי של הנבדק אבל…. לרוב אנחנו לא בטוחים.

שלושה שלבים בביצוע בדיקת מעבדה: שלב פרה – אנליטי, שלב  אנליטי,שלב  פוסט – אנליטי

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X