המעבדה הרפואית לעובדים בכירים

סיכום שיעור 3

omeralk

omeralk

פרטי הסיכום

קורס: המעבדה הרפואית לעובדים בכירים

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

כל מעבדה רפואית חייבת מערכת מחשוב לאגירת נתונים ותוצאות של בדיקות בצורה ממוחשבת לאורך זמן שנקראת LIS או LIMS. לכל מעבדה ישנה מערכת שמתאימה לצרכיה לפי הבדיקות שהיא מבצעת והתוצאות שהיא משחררת. המערכת הממוחשבת מכילה בתוכה בקרת איכות, יצירת דוחות, ארכוב ועוד. חשוב מאוד שתהיה מערכת העברת נתונים מהמכשירים הקיימים במעבדה למערכת התוצאות וממנה להפצה לגורמים הרלוונטים ומערכות אחרות. העברה אוטומטית שכזו מקטינה את הסיכון לטעות שיש בהעברת התוצאות בצורה ידנית.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X