המעבדה הרפואית לעובדים בכירים

סיכום שיעור 3

Victor Belozerov

Victor Belozerov

פרטי הסיכום

קורס: המעבדה הרפואית לעובדים בכירים

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

בחלק הראשון של השיעור דיברנו על מערכות מידע ומכשור רפואי, הזכרנו את המוזג HL7 מושג המדבר כיצד מועבר מידע רפואי במערכת.

אחד הדברים החשובים במעבדות זה המכשור בין המכשיר לבין הממשק, שהתוצאות משודרות באופן אוטומטי מהמכשור לממשק.  למחשבים עם ממשק קוראים דרייבר – תוכנית מחשב המאפשרת לתוכנית מחשב אחרת לתקשר עם חומרה כלשהי או תוכנה. מטרה היא  העברת שלמות המידע ללא טעויות. המחשבים יכולים לשמור גם תמונות, גרפים וכו’, ניתן גם להעביר את המידע  למחשבי מעבדה תלוי  במה שנדרש.

ממשק הזמנות-  ניתן להזמין בדיקות כבר דרך המחשב, הבקשה מועברת למאגא ההזמנות ומשם למערכות המעבדות או לכספות LEM.

ממשק טבלאות תשתית מרכזיות- מי יקבל את המידע, איזה רופאים, איזה אחיות, איזה בדיקות, איזה מחלקה או מרכז הזמינו את הבדיקה.

מערכת מעבדות – מערכת מאוד מורכבת, עובד המעבדה רואה את המערכת שמאחוריה עומד ממשק שאם לא יעבוד, אז הלקוחות לא יוכלו לראות את התשובות, לבצע הזמנות וכו’. המערכת מאוד מורכבת בעלת מספר ממשקים שמאוד מאוד קריטים.

בחלק השני של השיעור דיברנו על ניהול סיכונים, ניהול סיכונים הוא סובייקטיבי.

מזה ניהול סיכונים ? ניהול סיכונים  מטרתו  היא לנהל את הסיכון על מנת להוריד את הסיכוי להתרחשותו, לכן בשביל זה צריך לזהות את התקלות לפני שהן קורות.  המטרה היא מניעת מימוש הסיכון.

מחדלים נגרמו כתוצאה מהתממשות סיכונים בטיחותיים/ תפעולים ידועים. יש ניהול סיכונים בכל 3 השלבים – פרה אנליטי, אנליטי, פוסט אנליטי. בתהליכי הכנת ושינוע הדגימה, בתהליכי עבודה במעבדה (כוח אדם, ציוד ראגנטים, רכש, בקרת איכות, תיקופים) ובפוסט אנליטי ( ערך לדיווח האם שווה לדווח לרופא או לא).

רמת התכנות/ סבירות- מה הסיכוי שהאירוע הבעייתי/ הסיכון יתרחשו

רמת חומרה/ רמת ההשלכה- מתארת את עוצמת הנזק במידה והסיכון מתממש.לרמת ההתכנות ולרמת החומרה יש את ההשפעה כיצד אנחנו מתכננים את הסיכון.

תאבון הסיכון- אומר  כמה אנחנו מוכנים להשקיע על מנת למנוע את הסיכון, האם שווה לי להשקיע, האם אנחנו יכולים לעמוד בהשקעה. זה אומר עד כמה הארגון מוכן להשקיע על מנת למנוע את הסיכון.

סיכון שורשי-  סיכון מובנה מעצם קיום הפעילות מבלי להתייחס לבקרות מסוימות (למשל אדם שירד לכביש הסיכון שידרס הוא גבוהה)

סיכון השארי- הסיכון כפי שהוא מצוי כיון, שארית הסיכון השורשי לאחר הביקורות המיושמות כיום (למשל  אחרי ששמנו רמזורים ומעברי חצייה, נשאלת מה הסיכון שאותו אדם שירד לכביש יידרס לאחר מכן).

סיכון מטרה- רמת הסיכון השארי שההנהלה שואפת להגיע ( הסיכון המינימלי, למשל 3 חורים בשיניים לאדם).

לפעמים יש  פער בין הסיכון השארי לבין סיכון המטרה (למשל אני לא מוכן להשקיע יותר כסף).

למשל  חדר ניתוח לא יכול לעבוד מבלי לדעת תמונת מצב מבנק הדם לגבי בדיקות סוג דם ולגבי האם יש מנות דם מוכנות.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X