המעבדה הרפואית לעובדים בכירים

סיכום שיעור 2

bmoha

bmoha

פרטי הסיכום

קורס: המעבדה הרפואית לעובדים בכירים

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

מטרת אבטוחת איכות לוודה כי בוצעה
-הבדיקה הכונה
-בדגימה הנכונה
-תוצאה נכונה
-לחולה הנכון
-בזמן הנכון
-בעולות הנכונה
אבטחת איכות: מכלול הפעולות הנדרשות כדי להבטיח את המירבית של איכות המוצר או השירות הניתן ללקוח או לצרכן
בקרת איכות: מכלול הפעולות האנליטיות הנדרשות כדי להבטיח הפקת תוצאות מעבדה בדיוק ובהדירות קבילים
הוראת עבודה SOP
-מבוא
-מטרה
-מסמכים ישימימ
– הגדרות
שיטה: תיאור מדויק של שחבי הביצוע הנדרשים
-מכשור וציוד
-נספחים
-חריגה מנוהל
-תפוצה
-תוקף
 
בדיקת מערכת איכות
-מבדקים
-סקר הנהלה
-תלונות וקריאות

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X