המעבדה הרפואית לעובדים בכירים

סיכום שיעור 1

Christina

Christina

פרטי הסיכום

קורס: המעבדה הרפואית לעובדים בכירים

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

סיכום שיעור 1 19.4.21

בטיחות וגהות לעובדי מעבדה בכירים דיבר על תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות, התשס”א. התקנה כמו כל כל במדינה דמוקרטית מציג חובות של המעסיק וחובות של העובד. חובתו של המעסיק לספק למעביד ציוד מגן אישי המיועד למעבדה כימית לרבות משקפי מגן מתאימים, כפפות וחלוק ארוך המכסה את הברכיים ובעל שרוולים ארוכים. המעסיק צריך לוודא שהעובדים בגורמים מסוכנים ביולוגים משתמשים בכפפות לשימוש חד פעמי מתאימות, טובות ויעילות. על העובד חובה להרכיב משקפי מגן ולעטות כפפות וחלוק ארוך וכו’. יש צורך לבצע תרגיל חירום של כיבוי אש אחת לחצי שנה. – גיליון בטיחות SDS= רמת הסיכון שיטת סימול מקובלת בה נמדדת רמת הסיכון בסקאלה של 0 לא מסוכן עד 4 מסוכן מאוד כאשר נמדדים 4 סוגי סיכונים שונים. – מה היא בעירה? חום, חמצן וחומר בעירה. בעירה היא תרכובת כימית של חומר דלק עם חמצן בתנאי חום. – סילוק פסולות בהתאמה. פסולות ביולוגיות (דגימות, שאריות של פסולת ביולוגית וכו’) באדום.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X