המעבדה הרפואית לעובדים בכירים

סיכום שיעור 2

Christina

Christina

פרטי הסיכום

קורס: המעבדה הרפואית לעובדים בכירים

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

סיכום שיעור 2

26.4.21

נושא השיעור : איכות ואבטחת איכות מטרת מבדקים- בין היתר הערכת מצב בעת הכנסת תהליך חדש. מי שמבצע מבדק צריך להיות בעל תעודת עורכי מבדקים או הכשרה פנימית מתאימה. סוג מבדקים: חיצוני (ספק לקוח, גוף שלישי). פנימי: (יועץ חיצוני, מנהל מעבדה/מנהל איכות, העובדים). תכנון מבדקים נעשה על פי גישת plain do check act =PDCA. עקרון הדיגום במבדק – רחב ושטוח. צר ועמוק. ביצוע מבדק. תיעוד. הערה- תקין, minor, MAJOR  , קריטי (סגירת המעבדה). מושגים- פעולה מונעת– אותה פעולה שמראש חוזים את הכשל ומונעים אותה מראש. יצירה שינוי והטמעה של תהליכים ושיטות פעולה מתקנת– לאחר שהתרחש האירוע יצרנו פעולה מתקנת על מנת שלא תקרה שוב. דיברה על מושגים נוספים כמו בקרת תיעוד, מסמך מבוקר, ניהול סיכונים (סיכוי מול סיכון) והכתב הסמכה (לכל עובד קיים מכתב כזה), עקיבות (תכונה של פריט וחלקיו המאפשרת לעקוב אחריהם לכל אורך תהליך העבודה).

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X