המעבדה הרפואית לעובדים בכירים

סיכום שיעור 2

Eti

Eti

פרטי הסיכום

קורס: המעבדה הרפואית לעובדים בכירים

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

הגדרת איכות נקבעת יותר ממה שחסר ממה שמצוי. מה זה ניהול איכות? בהגדרה של משל קיים צורך באבטחת איכות כמו שיש צורך במחוונים באוטו בלעדיהם לא היו פרמטרים להתמצאות בנהיגה. לעשות את הדבר הנכון, נכון בפעם הראשונה ובכל פעם. העקרונות הניהוליים הם התמקדות בלקוח, מנהיגות, מעורבות עובדים, גישה תהליכית, גישה מערכתית לניהול, שיפור מתמיד, גישה עובדתית לקבלת החלטות, יחסים עם ספק המבוססים על תועלת הדדית. העקרונות הללו מתורגמים לדרישות כמו פעולות מתקנות, פעולות מונעות, ניטור שביעות רצון הלקוח, מבדקים פנימיים, בקרת איכות פנימית וחיצונית, כייולים, הדרכת עובדים, רכש ובקרת מוצר לא מתאים, תקשורת פנימית וחיצונית, העברת מידע בין משמרות, תיקוף שיטות ומכשירים, סקר הנהלה. מדיניות האיכות ודרישות האיכות מתועדות בנהלים מפורטות ומובאות לידיעת העובדים באמצעות הוראות עבודה, טפסים והדרכה מתאימה. יעדי האיכות נקבעים בסקר הנהלה שמתקיים אחת לשנה ומבוקרים לגבי השנה החולפת תוך הבאת נתונים, הסקת מסקנות ובדיקת אפקטיביות של הפעולות שננקטו. המעבדות נבדקות במבדקים פנימיים וחיצוניים אחת לשנה. כל אחד מעובדי המעבדות מחויב לעבוד על-פי נהלי עבודה מוגדרים ומאושרים, על-מנת להבטיח שכל תוצאת בדיקה של המעבדה תינתן ברמת האמינות, הדיוק וההדירות הנדרשים. הנחיות רגולטור או ועדה מקצועית או פרסומים מקצועיים שמתעדכנים כל הזמן. הגברת הביטחון בקבלת החלטות מושכלות- איכות מקטין עלויות.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X