המעבדה הרפואית לעובדים בכירים

סיכום שיעור 2

Walaa

Walaa

פרטי הסיכום

קורס: המעבדה הרפואית לעובדים בכירים

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

– כדי להתמקד באיכות צריך להתמקד בלקוח מטופל גם רופא, למשל הרופא צריך בדיקה דחופה

–  יש מדדי איכות: תלונות לקוח, מדידת כמות התקלות במכשיר, כמות פעילות מתקנות, חריגות, אי התאמות

– מסמכים: שזה נהלים, הוראות עבודה, מדריך איכות, דוחות, מחברות, דיווחי אירועים, תקנים והוראות של הרשויות השונות

– מדריך איכות חייב להיות גלוי לכולם

SOP – הוראות עבודה: 1- מבוא 2- מטרה 3- מסמכים ישימים 4- מכשור וציוד 5- חריגה מנוהל 6- תפוצה 7- תוקף-נוהל צריך לרענן כל כמה זמן

 • הבטחת איכות ß מניעת הפתעות ß שליטה בתהליך ß חסכון בעלויות ß שיפור ביכולת התחרותית
 • גישה תהליכית: מקורות לתשומותß תשומות ß תפוקותß תוצאות תפוקות
 • PCDA מודל שעובדים לפיו: מתכננים ß מבצעים ß בודקים ß פועלים
 • מקורות התשומות: צריך לדעת לכל בדיקה את המידע הרלוונטי
 • פעילויות: כל מה שעושים בקטע אנליטי
 • להגברת בטחון אפשר לעשות השוואות
 • כדי שעובד יעבוד תהליך מסוים הוא צריך לעבור הדרכה לתת לו הרשאה
 • סקר הנהלה זה תוכנית עבודה עורך אותה מנהל האיכות אשר סוקרים באופן שיטתי תלונות חריגות וצרכי המעבדה.מתבצעת כל תקופת זמן שההנהלה מחליטה כל כמה זמן וזה לצורך שיפור שהתוצאות יכללו יעדים.
 • מבדק פנימי: לבדוק אם מיישמים מערכית האיכות , בודקים מקצועיות ועבודה לפי נהלים
 • בתור מנהלים הם אחראים על כל השלבים: פרי אנליטי, אנליטי, ופוסט אנליטי
 • בודקים בסוף היום שכל הדגימות שוחררו, ובנוהל צריך להיות רשום כמה זמן אנחנו שומרים את הדגימה ולאיזה פסולת אנחנו מפנים
 • אישור תוצאה רק על ידי מורשה, אם שחררנו תוצאה לא נכונה צריך לתקן אותה מידי, לדווח ולתעד
 • חשוב לשמור סודיות רפואית, לתת הסבר על תוצאה ולא פרשנות.
 • לכל בדיקה צריך לקבוע תחומי יחוס וצריך להגדיר ערך פתלוגי

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X