המעבדה הרפואית לעובדים בכירים

סיכום שיעור 2

אהרון רמירז

אהרון רמירז

פרטי הסיכום

קורס: המעבדה הרפואית לעובדים בכירים

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

הבטהה איכות

מה זה איוחוד (ISO 8402)
היא המכלול הפעולת השיטתיות והמתוכננות הנדרשות להקניית בטחון נאות, שמוצר או שירות יספקו  את הדרישות האיכות הנקבעות
נהול האיחוד:  הנהג אשר מעבד את כל הנתונים ומגבש אסטרטגיות הנהיגה.

יעדי מערכת הבטחה איכות : לעשות את הדבר הנכון  בפעם רשאונה וכל הפעמים: (הבדיקה הנכונה, המבחנה הנכונה, תוצאות הנכונים, לחולה הכון, לזמן הנכון, בעלות הנכונה)

 

איכות במעבדה רפאוית: מדריך איחות ונהלי איחות, מבדקים פינימיים, מדקים חיצוניים, סקרי נהליים.
כשירות מקצאית: ניהול ואירגון, סגל מעבדה, ציוד ומכשירים, נהלים, בקרת איחות, דווח תוצאות, טיפול בדגימות, סימון רכבי בדיקה , סודיות והבטחת נתונים, מעקב אחר תנאי סביבה.

מרכיבי מערכת האיכות:

הארגון, המשאב האנושי,מכשור, מכשור, רכש וספקים, תהליכי עבודה, מסמכים ורשומות, נהול אירועים, הערכתה פנימית, שיפור תהליכים, שירות ושבועות רצון לקוחות.
עקרונות ניהול איחות
התקמות בלקוח, מנהיגות: מחויבות  הנהלה, מעורבות העובדי, גישה מערכתית לניהול, שיפור מתמיד, גישה עובדתית לקבלת החלטות, יחסים עם ספק המבוססים  על תועלת הדדית.
דרישות איחות
פעולה מתקדנת, פעולת מונעת (סקר סיכונים), נתוח נתונים, ניטור שבעיות רצון לקוח, מבדקת פיניני, שיפור מתמיד, בקרת תוצאות בפעול לעומת תוצאות מתכונות .
תשתית מערכת איכות
תיעוד, המשאב האנושי, ציוד וחומרים, נהלים/הוראות/ הנחיות, בקרה, מדידה,

מדדי איכות
תלונות לכוח, מדידת כמות התקלות במכשור, חריגות בבקרת איכות פנימית או חיצונית, אי התאמות, חריגות, כמות פעולות מתקנות. כמות פעולות מונעות.
מסמכי מערכת איכות
נהלים, הוראות עבוד: למכשיר או לבדיקה, דוחות: ברקת איכות, כיול וכוד, מחברות, יומני עבודה, תוצאות גולמית. דיווחים אירועים, תקנים והוראות של הרשויות השנונת.
מדריך איכות למעבדה
קובץ נהלים מחייבים לארגון  המבוססים עך חוקי המדינה, הוראות משרד הבריאות וכד’.
בנהלים מוצהרת מדיניות האיכות. הנהלים מכסים את כל תחומי הפעילות במעבדה ומחייבים את כל העובדים.

הוראת העבודה SOP
 SOP הוא מסמך מדיניות או נוהל המתאר את הפעילויות הרגילות החוזרות בהתייחס לאיכות. אם פעולה היא קריטית לאיכות (CTQ) אז הפעילות מועמדת לכתיבת נוהל. עקביות היא המטרה שלSOP, השאיפה היא לבצע את כל הפעולות בצורה נכונה ותמיד באותו אופן.

בדיקת מערכת האיכות: מבדקים, סקר הנהלה, תלונות וקריאות.

בדיקה מכרכת מסמכים 2015: 9001 ISO
מסמכים הנדרשים על ידי מערכת ניהול האיכות יהיה מבוקרים. רשומות הן סוג מיוחד  של מסמך ו הן יהוה מוקרות על פי הדרישות המוגדרות בסעיף 4.2.4

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X