המעבדה הרפואית לעובדים בכירים

סיכום שיעור 2

omeralk

omeralk

פרטי הסיכום

קורס: המעבדה הרפואית לעובדים בכירים

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

התשתית של איכות הוא תיעוד של כל הפעולות, הבדיקות, והשיחות שלנו מול צוות רפואי וכיו”ב. האיכות מחייבת אותנו לעבוד עם מסמכים מבוקרים כמו נהלי/הוראות עבודה, הנחיות ובקרה של בדיקות ותהליכים במעבדה. איכות בודקת אם עמדנו ביעדים ואיך ניתן לשפר את פעילותנו ע”י פעולות מונעות (לפני שאירעה תקלה) או מתקנות (אחרי שבוצעה טעות) תוך כדי שאיפה לייעול של תהליכים.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X