המעבדה הרפואית לעובדים בכירים

סיכום שיעור 2

etedalm

etedalm

פרטי הסיכום

קורס: המעבדה הרפואית לעובדים בכירים

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

סיכום שיעור מספר 2

ד”ר רויטל אזולאי

חלק ראשון- הבטחת איכות התוצאות במעבדה רפואית

למדנו על מרכיבי מערכת הבטחת איכות וחשיבותה בעיבוד כל הנתונים וגיבוש אסטרטגיות למען שיפור איכות התוצאה ולהקנות לנו את הכלים לעשות את הדבר הנכון נכון בפעם הראשונה ובכל פעם.

מרכיבי מדריך האיכות: מדריך איכות עם כל הנהלים המקצועיים ושיטות עבודה שהוא צריך להיות גלוי וזמין לכולם, מבדקים פנימיים, מבדקים חיצוניים וסקרי הנהלה תקופתיים. בכתיבת הנהלים יש להקפיד על חלוקה במבנה הנוהל (מבוא, מטרה, מסמכים לשימוש, הגדרת שיטת העבודה, תיאור תהליך העבודה בדגימה, שם המכשיר והציוד ונדרש לביצוע הבדיקה, ערכי יחוס ומשמעות של התוצאות המתקבלות, נספח המסביר חריגה מהנוהל) חשוב שהנוהל יהיה בעל תאריך, תוקף ושם הכותב ובאישור מנהל המעבדה.

הוסבר גם על השותפים שלנו במוסד בהקמת תהליך איכותי (הנהלה, משאבי אנוש, רכש וספקים, מכשור, תהליכי עבודה, מסמכים ורשומות, ניהול אירועים….וכו )

מודל PDCA  לפיו מתכננים, עושים, בודקים, פועלים לשיפור איכות התוצאה. עם דגש חזק על חשיבות התיעוד. התיעוד הוא לכל אירוע חריג שקורה, תיעוד בקרים תיעוד הדרכות ..וכו..

חלק חשוב במערכת הבטחת איכות הינו ניהול טבלת סיכונים, גם למדנו איך להכין סקר הנהלה, חשיבות מבדקים פנימיים מהלכם ומה המטרה שלהם.

חלק שני- תהליך זרימת עבודה במעבדה:

  1. פרי אנליטיקה: זיהוי חד חד ערכי, טופס הפניה, הכנת החולה, נטילת דגימה,סימון,סרכוז, משלוח למעבדה.
  2. אנליזה מעבדתית: קליטת הדגימה, סרכוז, הפרדה וזיהוי המבחנות, בחינת איכות הדגימות, הכנת רשימות עבודה, בקרים וכיילים, הכנת המכשור, ביצוע הבדיקה.
  3. פוסט אנליזה: הוא השלב הכי חשוב, הקלדת תוצאה ידנית (מחייבת ביקורת), אימות ואישור תוצאה רק לאחר השוואה עם תוצאות היסטוריה ורק אחרי שהתוצאה נבדקה ע”י עובד מעבדה שני.

בהפצת תוצאה יש להגדיר ערכי ייחוס ויש לוודא עמידה ב TAT.

שם המוסד בו בוצעה הבדיקה חייב להופיע, אחרי שכל הבדיקות בוצעו ותוצאות שוחררו יש לטפל בדגימה ולאחסן אותה לפי ההוראות. וכל זה חייב להיות כתוב הנוהל.

למדנו גם על חשיבות פינוי פסולת ביולוגית, כימית, רדיואקטיבית ופסולת חדה כל אחת בפח מתאים.

בנוהל צריך לציין הסבר על שיטת ביצוע הבדיקה תוך ציון ערכי נורמה וערכי פניקה, אבל לא לפרש תוצאות בשום מקרה. חשיבות שמירה על סודיות, ועקרונות זכויות החולה.

למדנו גם על תהליכים להבטחת אמינות התוצאה במיוחד בתהליך האנליזה, ביצוע בקרים פנימיים לפי חוקי ווסטגארט. חשיבות ביצוע בקרת איכות חיצונית, והשוואה בין מכשירים.

למדנו גם על תיקוף של שיטות בדיקה, סף גילוי LOD, סף כימות LOQ.

לינאריות: היכולת של שיטה אנליטית להפוך תוצאה פרופורציונלית לריכוז האנליטי בדגימה בטווח מוגדר.

טווח מדידה (test range) ועמידות ((robustress

למדנו גם על כיול מכשירים, כייל שהוא חומר אנליט שמכיל ריכוז ידוע.

הרמוניזציה בין מכשירים, השוואת מיומניות בין עובדים, בדיקות איכותיות, קביעת ערכי ייחוס כולן במטרה לשפר את איכות התוצאה.

שיעור בהחלט מעניין וחשוב

תודה

אעתדאל

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X