המעבדה הרפואית לעובדים בכירים

סיכום שיעור 2

אנה סנקר

אנה סנקר

פרטי הסיכום

קורס: המעבדה הרפואית לעובדים בכירים

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

מה הוא אבטחת איכות,מה הוא בקרת איכות?

אבטחת איכות -QA
מכלול הפעולות הנדרשות כדי להבטיח את המהימנות המירבית של איכות המוצר או
השירות הניתן ללקוח או לצרכן
• בקרת איכות -QC
מכלול הפעולות האנליטיות, הנדרשות כדי להבטיח הפקת תוצאות מעבדה,
בדיוק ובהדירות קבילים.בקרת איכות מורכבת מבקרת איכות פנימית וחיצונית.בקרת איכות פנימית-בקרה תוך מעבדתית,מאתרת סטיות ביציבות הביצוע, המטרה העיקרית: הדירות,מיושמת בזמן אמת,מבוצעת לפני סדרת בדיקות.לדוגמה-הרצה יומית של בקרים,מעקב אחרי טמפרטורה.בקרת איכות חיצונית-בקרה בין-מעבדתית ,המטרה העיקרית: דיוק.מיושמת רטרוספקטיבית,מבוצעת כבדיקת חולה לרוב עם תאור המקרה,אין גישה לתוצאות-לא ניתן לתקן או לשנות.לדוגמה-NEQUAS
כדי לקבוע סטנדרתים למעבדה רפואית קיימים מסמכים מחייבים של משרד הבריאות -המתיכסים לשלבים פראנאליטים ,אנליטים,פוסטאננאליטים.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X