המעבדה הרפואית לעובדים בכירים

סיכום שיעור 2

lironross

lironross

פרטי הסיכום

קורס: המעבדה הרפואית לעובדים בכירים

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

קורס המטולוגיה לבכירים – מפגש 2

איכות – תכונה פנימית של משהו שמורגש בהעדרו.

ניהול איכות – נוהג שמעבד את כל הנתונים ומגבש אסטרטגיה.

מטרה באיכות – לעשות את הדבר הנכון בפעם הראשונה ובכל פעם.

יעדי מערכת הבטחת איכות:

מנגנון פעולות מקצועיות, תהליכי עבודה: הגדרה, הטמעה

פעולות לשיפור מתמיד, סטנדרטיזציה ומדידות.

מערכת איכות במעבדה הרפואית: מדריך איכות כללי, נהלי איכות והוראות עבודה שנובעות מהן. חייבים לדעת בכל שלב נתון מה עושים עם הבדיקה, הכל חייב להיות מסודר ומנוהל ויש לפעול על פי הנהלים על מנת לאפשר מינימום מקום לטעויות. חייבת להיות של התמקדות בלקוח בראש ובראשונה: שהם המטופלים או הצוות הרפואי שדורשים את הבדיקה.

הגישה היא גישה ניהולית עם מקום למעורבות של העובדים. אין מקום לפעול לפי רגש באיכות אלא לעבוד רק על פי הנהלים. המשאב האנושי חשוב מאוד.

לחומרים וציוד שמשתמשים בהם חייב להיות אישור אמ”ר ותיעוד על תקינות המכשירים.

ממבדקים וביקורות חייבים ללמוד – לפתוח אי התאמות ופעולות מתקנות. במבדק איכות מכסים את כל תחומי הפעילות והמבדק אמור לכסות את כל העובדים.

להוראת עבודה יש מבנה מפורט מאוד:

מבוא -> מטרה -> מסמכים ישימים -> הגדרות -> שיטה – חייבת להיות מפורטת וברורה שעד כדי שמישהו מחוץ לתחום יצליח להבין את הנושא. חשוב לציין בנוהל מה קורה במקרים שיש חריגה מהנוהל.

מודל PDCA Plan Do Check Act

המידע חייב להיות תמיד מתועד, לא ניתן לסמוך על משהו שאינו מתועד. רק על ידיעה ועובדות.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X