העשרה טכנולוגית מקצועית

סיכום שיעור 3

sarit malka

sarit malka

פרטי הסיכום

קורס: העשרה טכנולוגית מקצועית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

סיכום מפגש מס’ 3

תורת המדגמים:

מדגם הוא קבוצת פרטים מתוך האוכלוסייה הנבדקת. 

בוחרים מדגם מייצג כי קשה להגיע לכל האוכלוסייה וגם כדי להוזיל את המשאבים.

מפקד אוכלוסין, כאן צריכים לשאוף להגיע לכל חברי האוכלוסייה על מנת להשיג את מטרת המחקר.

גודל המדגם חשוב מאוד לתוצאת המחקר. אפשר לבחור את הגודל לפי מחשבון או נוסחה.

ישנם שני סוגי מדגם: מדגם הסתברותי, ומדגם לא הסתברותי.

אם קשה לדגום חלק מהאוכלוסייה נעזר במדגם לא הסתברותי למרות שרמת הדיוק יורדת.

למדנו שתי שיטות מחקר כמותי ואיכותני.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X