העשרה מקצועית טכנולוגיצת

סיכום שיעור 3

artum

artum

פרטי הסיכום

קורס: העשרה מקצועית טכנולוגיצת

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

סיכום מפגש מס 3- תורת המדגמים

מדגם הוא קבוצת פרטים, המהווה מודל לאוכלוסייה, שאליה היא שייכת. הפרטים במדגם עשויים להיות בני אדם מאוכלוסייה אנושית כלשהי, בעלי חיים ואפילו עצמים דוממים (למשל, מדגם של גפרורים נבדק כדי לאמוד את אחוז הגפרורים שלא נדלקים, מכלל אוכלוסיית הגפרורים המיוצרת במפעל מסוים).

מדגם מייצג- בוחרים מדגם מייצג משום שקשה להגיע לכל האוכלוסיה וגם כדי להוזיל את המשאבים.

מפקד אוכלוסין- צריכים לשאוף להגיע לכל חברי האוכלוסייה על מנת להשיג את מטרת המחקר.

גודל המדגם חשוב מאוד לתוצאת המחקר. אפשר לבחור את הגודל לפי מחשבון או נוסחה.

ישנם שני סוגי מדגם: מדגם הסתברותי ומדגם לא הסתברותי.

אם קשה לדגום חלק מהאוכלוסייה נעזר במדגם לא הסתברותי למרות שרמת הדיוק יורדת.

למדנו שתי שיטות מחקר כמותי ואיכותני.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X