העשרה מקצועית טכנולוגית

סיכום שיעור 1

galsaad1987

galsaad1987

פרטי הסיכום

קורס: העשרה מקצועית טכנולוגית

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

מבוא לסטטיסטיקה

מקור המילה סטטיסטיקה היא במילה הלאינית מדינה. העובדה הזו מרמזת על מקורותיה המוקדמים של הסטטיסטיקה- איסוף מידע דמוגרפי וכלכלי שנועד לסייע בפעילות התקינה של השילטון.

סטטיסטיקה היא תחום ידע הנוגע לאיסוף עיבוד ניתוח והצגת מסקנות מנתונים כמותיים.

בתחום שני ענפים מרכזיים: סטטיסטיקה תאורית וסטויסטיקה היסקית.

תאורטית היא ענף בסטטיסטיקה העוסק ביצירה והשוואה של מדדים לתיאור תמציתי וקל לתפישה של נתונים.

מטרת הסטטיסטיקה התיאורתית היא לסייע בארגון וסיכום הנתונים שנאספו מכלי מדידה או הערכה שונים.

סטטיסטיקה היסקית היא תהליך שבו מסיקים מסקנות על התכונות של התפלגות כלשהי על בסיס ניתוח של מידע אמפירי.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X