העשרה מקצועית טכנולוגית

סיכום שיעור 1

Hila sherman

Hila sherman

פרטי הסיכום

קורס: העשרה מקצועית טכנולוגית

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

שיעור 1:

סטטיסטיקה

מילה שמגיעה מהשפה הלטינית ופירושה ״של מדינה ״ מקורה של הסטטיסטיקה הוא איסוף מידע דמוגרפי וכלכלי שנועדלסייע בפעילות התקינה של השלטון . סטטיסטיקה תחום שנוגע לאיסוף , עיבוד, ניתוח והצגת מסקנות מנתונים כמותיים . קיימים 2 ענפים מרכזיים לסטטיסטיקה :  סטטיסטיקה תיאוריתענף העוסק ביצירה והשווה של מדדים לתיאור תמציתי וקללהבנה מטרתה לסייע בארגון וסיכום הנתונים שנאספו מכלי מדידה או הערכה שונים.את הנתונים ניתן לראות עי הצגהגרפית = דרך לתאר התפלגות של משתנה מקרי בצורה מוחשית . טבלה = אוסף של נתונים מספריים מאורגן בטורים ושורותבעלי כותרת שמגדירה את תוכנם. סטטיסטיקה היסקיתתהליך הסקת מסקנות , על בסיס מידע אמפירי ניתן להשתמשבשביל לבצע בדיקת השערות ואומדנים לפרמטרי אוכלוסיה . התפלגות הסתברותתאור תופעה או תהליך עם היבטיםאקראיים . העלאת השראהבמצב של חקר מדעי כלומר הסבר התופעה , אישושה או הפרכתה.

מדגם או מדגם מייצג הוא קבוצת פרטים, המהווה מודל לאוכלוסייה, שאליה היא שייכת. הפרטים במדגם עשויים להיות בניאדם מאוכלוסייה אנושית כלשהיבעלי חיים,  עצמים דוממים .

סקר מחקר הנערך על אוכלוסיית מדגם. ככל שבחירת הדגימה נעשית באופן התואם יותר את המלצות הסטטיסטיקאים, כך ניתן להסיק מהסקר מסקנות מדויקות יותר וסבירות יותר.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X