העשרה מקצועית טכנולוגית

סיכום שיעור 1

שרון טובלי

שרון טובלי

פרטי הסיכום

קורס: העשרה מקצועית טכנולוגית

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

מקור המילה סטטיקסטיקה שפירושה המילולי הוא ״של המדינה״ במילה הלטינית למשל מכאן הגיעה המילה באנגלית state. העובדה הזאת מרמזת על מקורותיה המוקדמים של הסטטיסטיקה – איסוף מידע דמוגרפי וכלכלי שנועד לסייע בפעילות התקינה של השלטון.

סטטיסטיקה – היא תחום ידע הנוגע לאיסוף, עיבוד, ניתוח, והצגת מסקנות מנתונים כמותיים. בתחום שני ענפים מרכזיים : סטטיסטיקה תאורית, וסטטיסטיקה היסקית.

סטטיסטיקה תיאורית – היא ענף בסטטיסטיקה העוסק ביצירה והשוואה של מדדים לתיאור תמציתי וקל לתפישה של נתונים, מטרת הסטטיסטיקה התיאורית היא לסייע בארגון וסיכום הנתונים שנאספו מכלי המדידה או הערכה השונים .

הצגה גרפית : היא דרך לתאר התפלגות של משתנה מקרי בצורה ויזואלית.

טבלה : היא תמליל או אוסף נתונים מספריים, המארגן בעל שטח של מסמך, בעזרת טורים ושורות, כאשר כל טור ושורה נושאים כותרת המגדירה את תוכנם. בטבלה מוצלבים הטורים והשורות ליצירת תאים בהם נרשמים הערכים השונים, נתון אחד בכל תא, נתונים בטבלה מכונים ערכי הטבלה. לכל הטבלה ניתנת כותרת ראשית.
סטטיסטיקה היסקית : היא תהליך שבו מסיקים מסקנות על התכונות של התפלגות כלשהי, על בסיס ניתוח של מידע אמפירי.

הניתוח של המידע מאפשר להסיק מסקנות לגבי התכונות של האוכלוסיה בפרט ניתן להשתמש בניתוח בשביל לבצע בדיקת השערות ובשביל למצוא אומדנים לפרמטרים של האוכלוסיה. הסקה סטטיסטית מאפשרת לטעון טענות לגבי האוכלוסיה כולה, על אף שצפינו רק בחלק מתוך האוכלוסיה זו אותו דגמנו ( באופן אקראי)

התפלגות – הסתברות : היא מרכיב בסיסי בתיאור ההתנהגות של תופעה או תהליך שיש בהם היבטים אקראיים. מרחב ההסתברות מהווה את קבוצת כל התוצאות האפשריות של התהליך, וההתפלגות קובעת מהו הסיכוי של כל מאורע, ובכך מאשרת להבדיל בין תהליכים אקראיים שונים המתרחשים באותו מרחב.

השערה או היפותזה במדע היא מתן הסבר אפשרי כלשהו לתופעה בטבע או בחברה שטרם ניתן לה אישוש מספק . בסטטיסטיקה, בדיקת השערות הוא הליך המשתמש בנתוני מדגם כדי להחליט אם לדחות או לא לדחות השערה נתונה .

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X