העשרה מקצועית טכנולוגית

סיכום שיעור 1

VBABAYEV

VBABAYEV

פרטי הסיכום

קורס: העשרה מקצועית טכנולוגית

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

קורס העשרה מקצועית טכנולוגית.

נושא המפגש היה מבוא לסטטיסטיקה.

סטטיסטיקה היא מילה לטינית פירושה “של המדינה”.

איסוף מידע דמוגרפי וכלכלי שנועד לסייע בפעילות התקינה של השילטון.

הסטטיסטיקה היא תחום מדעי המטפל בארבעה תחומים:

1-איסוף מידע

2-עיבוד מידע

3-ניתוח מידע

4- הצגת מסקנות / המלצות

קיימים 2 ענפים מרכזיים בסטטיסטיקה : תיאורית והיסקית.

סטטיסטיקה תיאורית: מתארת את הנתונים בצורת גרפים או טבלה.

הסטטיסטיקה מציגה תכונות ומאפיינים של אוכלוסייה מסוימת.

אוכלוסיה יכולה להיות קבוצת אנשים, בעלי חיים, צמחים, חפצים, עצמים.

דיברנו על תוחלת החיים בעולם, וטבלאות סטטיסטיקה.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X