העשרה מקצועית טכנולוגית

סיכום שיעור 1

Tzivya

Tzivya

פרטי הסיכום

קורס: העשרה מקצועית טכנולוגית

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

מבוא לסטטיסטיקה
מקור המילה “סטטיסטיקה”
הוא במילה הלטינית Statisticum, שפירושה המילולי הוא “של המדינה”.
מכאן הגיעה גם המילה האנגלית State, למשל.
העובדה הזו מרמזת על מקורותיה המוקדמים של הסטטיסטיקה – איסוף מידע דמוגרפי וכלכלי שנועד לסייע בפעילות התקינה של השלטון.
סטטיסטיקה
היא תחום ידע הנוגע לאיסוף, עיבוד, ניתוח, והצגת מסקנות מנתונים כמותיים.
בתחום שני ענפים מרכזיים: סטטיסטיקה תֵּאוּרִית, וסטטיסטיקה הֵיסֶקִית.
סטטיסטיקה תיאורית
היא ענף בסטטיסטיקה, העוסק ביצירה והשוואה של מדדים לתיאור תמציתי וקל לתפישה של נתונים.
מטרת הסטטיסטיקה התיאורית היא לסייע בארגון וסיכום הנתונים שנאספו מכלי מדידה או הערכה שונים.
הצגה גרפית
היא דרך לתאר התפלגות של משתנה מקרי בצורה ויזואלית.
טבלה היא תמליל או אוסף נתונים מספריים, המארגן בעל שטח של מסמך, בעזרת טורים ושורות, כאשר כל טור ושורה נושאים כותרת המגדירה את תוכנם.
בטבלה מוצלבים הטורים והשורות ליצירת תאים בהם נרשמים הערכים השונים, נתון אחד בכל תא.
נתונים בטבלה מכונים ערכי הטבלה. לכלל הטבלה ניתנת כותרת ראשית.
אוכלוסייה יכולה להיות קבוצת אנשים, בעלי חיים, צמחים, חפצים ועצמים.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X