העשרה מקצועית טכנולוגית

סיכום שיעור 1

maor nakar

maor nakar

פרטי הסיכום

קורס: העשרה מקצועית טכנולוגית

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

בס”ד

סיכום שיעור 1 – העשרה מקצועית טכנולוגית 28.4.2021

מאור נקאר ת.ז. 315920298

 

סטטיסטיקה היא מילה בלטינית שפירושה הוא “של המדינה”.

מקורותיה המוקדמים של הסטטיסטיקה – איסוף מידע דמוגרפי וכלכלי שנועד לסייע בפעילות התקינה של השלטון.

סטטיסטיקה:

• היא תחום ידע הנוגע לאיסוף, עיבוד, ניתוח, והצגת מסקנות מנתונים כמותיים לדוגמא כמו שקרה עם הקורונה איזה ישובים אדומים צהובים וירוקים.

• בתחום שני ענפים מרכזיים: סטטיסטיקה תֵּאוּרִית, וסטטיסטיקה הֵיסֶקִית.

 

• תאורית- היא ענף בסטטיסטיקה, העוסק ביצירה והשוואה של מדדים לתיאור תמציתי וקל לתפישה של נתונים.

• מטרת הסטטיסטיקה התיאורית היא לסייע בארגון וסיכום הנתונים שנאספו מכלי מדידה או הערכה שונים.

• הצגה גרפית דרך לתאר התפלגות של משתנה מקרי בצורה ויזואלית.

 

טבלה היא אוסף של נתונים, הנתונים מופיעים בעזרת טורים ושורות, כאשר כל טור ושורה נושאים כותרת המגדירה את תוכנם.

בטבלה מוצלבים הטורים והשורות ליצירת תאים בהם נרשמים הערכים השונים, נתון אחד בכל תא.

 

סטטיסטיקה היסקית היא תהליך שבו מסיקים מסקנות על התכונות של התפלגות כלשהי, על בסיס ניתוח של מידע אמפירי

 

• הניתוח של המידע מאפשר להסיק מסקנות לגבי התכונות של האוכלוסייה בפרט.

• ניתן להשתמש בניתוח בשביל לבצע בדיקת השערות ובשביל למצוא אומדנים לפרמטרים של האוכלוסייה.

• הסקה סטטיסטית מאפשרת לטעון טענות לגבי האוכלוסייה כולה, על אף שצפינו רק בחלק מתוך אוכלוסייה זו אותו דגמנו (באופן אקראי).

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X