העשרה מקצועית טכנולוגית

סיכום שיעור 1

yehuda

yehuda

פרטי הסיכום

קורס: העשרה מקצועית טכנולוגית

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

סיכום מפגש מס’ 1

קורס העשרה מקצועית טכנולוגית.

נושא המפגש היה מבוא לסטטיסטיקה.

סטטיסטיקה היא מלה לטינית פירושה “של המדינה”

הסטטיסטיקה תחום מדעי המטפל בארבעה תחומים: איסוף מידע, עיבוד, ניתוח והצגת מסקנות והמלצות.

קיימים שני ענפים מרכזיים בסטטיסטיקה: תיאורית והיסקית.

סטטיסטיקה תיאורית: מתארת את הנתונים בצורת גרפים או טבלה.

הסטטיסטיקה מציגה תכונות ומאפיינים של אוכלוסייה מסוימת.

אוכלוסייה יכולה להיות קבוצת אנשים, בעלי חיים, צמחים, חפצים ועצמים..

יוקר המחיה והשפעות על המשק בעקבות משבר הקורונה

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X