העשרה מקצועית טכנולוגית

סיכום שיעור 1

אביתר ונונו

אביתר ונונו

עובד חברת החשמל

פרטי הסיכום

קורס: העשרה מקצועית טכנולוגית

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

המילה סטטיסטיקה לקוחה מהשפה הלטינית המילה סטטיקום  הפירוש הוא של המדינה
סטטיסטיקה היא תחום ידע שנוגע לאיסוף עיבוד וניתוח נתונים ולבסוף הצגת המסקנות בכמה צורות
צורת טבלה ,גרף עמודות ,גרף עוגה ,וכו ..
סטטיסטיקה מתחלקת לשני סוגים
סטטיסטיקה תיאורית: עוסקת ביצירה והשוואה של מדדים לתיאור קל ונוח ותפקידה לארגן ולסכם נתונים בצורה נוחה וויזואלית
סוג נוסף הוא סטטיסטיקה היסקית:לאחר מדגם או סקר כלשהו מסיקים מסקנות על פי הנתונים שנאספו ומציגים את האפשרויות שנבחנו בתהליך
“כלי המלחמה”: של הסטטיסטיקה העיקרים והמוכרים ביותר הם מדגם וסקרים
מדגם- הוא לקיחת קבוצת אנשים שמייצגים את כלל האוכלוסייה שנבדקת מכל קצוותיה  להקים תשאול שיענה על כלל הצרכים של מרבית האוכלוסייה
סקר- יותר רחב נעשה בדרך כלל לכלל האוכלוסייה מדגם בדרך כלל יכול לנבא תשובה של סקר

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X