העשרה מקצועית טכנולוגית

סיכום שיעור 1

alina

alina

פרטי הסיכום

קורס: העשרה מקצועית טכנולוגית

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

סיכום מפגש מס’ 1   –  29.04.2021

  • מבוא לסטטיסטיקה

נושא המפגש היה מבוא לסטטיסטיקה.

סטטיסטיקה היא מלה לטינית פירושה “של המדינה”

הסטטיסטיקה תחום מדעי המטפל בארבעה תחומים: איסוף מידע, עיבוד, ניתוח והצגת מסקנות והמלצות.

תחום הסטטיסטיקה בכללותו, ובפרט הסטטיסטיקה ההיסקית, נשענים על תורת ההסתברות ובמקרים רבים גם על הנחות פרקטיות.

היא מסיקה על יעילות שיטות המחקר שלה מהצלחת הניסויים להם היא מסייעת בתחומי מדע מגוונים. על כן הסטטיסטיקה יכולה להיחשב למדע.

קיימים שני ענפים מרכזיים בסטטיסטיקה: תיאורית והיסקית.

סטטיסטיקה תיאורית: מתארת את הנתונים בצורת גרפים או טבלה,

 היא הענף הסטטיסטי העוסק בתיאור תמציתי ומייצג של מדגמי נתונים גדולים

הסטטיסטיקה מציגה תכונות ומאפיינים של אוכלוסייה מסוימת.

אוכלוסייה יכולה להיות קבוצת אנשים, בעלי חיים, צמחים, חפצים ועצמים..

  • הכלכלה נעזרת בסטטיסטיקה כדי לאפיין מגמות כלכליות.
  • המדע נעזר רבות בסטטיסטיקה במחקרים תצפיתיים שונים.
  • הרפואה משתמשת בסטטיסטיקה לחקר אפדמיולוגי

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X