העשרה מקצועית טכנולוגית

סיכום שיעור 1

Jacob bahar

Jacob bahar

פרטי הסיכום

קורס: העשרה מקצועית טכנולוגית

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

נושא המפגש- מבוא לסטטיסטיקה

פירושה המילולי ״של המדינה״

מדובר על תחום מדעי המטפל בארבעה ענפים שונים.

1. איסוף מידע

2. עיבוד מידע

3. ניתוח המידע

4. הסקת והצגת המסקנות

שני תחומים סטטיסטים קיימים:

1. תאורית

2. היסקית

בסטטיסטיקה תאורית מתארים את הנתונים בצורת גרפים או טבלאות.

הסטטיסטיקה מטפלת בתכונות ומאפיינים של אוכלוסיה מסוימת ( אוכלוסיה זאת יכולה להיות קבוצת אנשים, בעלי חיים ועוד)

נתחנו את חלוקת מדינות העולם לפי תוחלת חיים.

כמו כן ראינו ניתוח של הסוקר קמיל פוקס

לגבי סקרי בחירות בארה״ב

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X