העשרה מקצועית טכנולוגית

סיכום שיעור 1

Svetag

Svetag

פרטי הסיכום

קורס: העשרה מקצועית טכנולוגית

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

סיכום מפגש מס’ 1

קורס העשרה מקצועית טכנולוגית.

נושא המפגש היה מבוא לסטטיסטיקה.

סטטיסטיקה היא מלה לטינית פירושה “של המדינה”

הסטטיסטיקה תחום מדעי המטפל בארבעה תחומים: איסוף מידע, עיבוד, ניתוח והצגת מסקנות והמלצות.

קיימים שני ענפים מרכזיים בסטטיסטיקה: תיאורית והיסקית.

סטטיסטיקה תיאורית: מתארת את הנתונים בצורת גרפים או טבלה.

הסטטיסטיקה מציגה תכונות ומאפיינים של אוכלוסייה מסוימת.

אוכלוסייה יכולה להיות קבוצת אנשים, בעלי חיים, צמחים, חפצים ועצמים

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X