העשרה מקצועית טכנולוגית

סיכום שיעור 1

אלנה איליצ'נקו

אלנה איליצ'נקו

פרטי הסיכום

קורס: העשרה מקצועית טכנולוגית

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

סטטיסטיקה היא מלה לטינית STATISTICUM פירושה “של המדינה” .
תשובות בסטטיסטיקה – הסתברות, העשרות, בניגוד ללוגיקה.
איסוף מידע דמוגרפי שנועד לסייע בפעילות התקינה של השלטון.
דוגמה לנתוני אוכלוסיה – מדד סוציו-אקונומי, לשכה המרכזית לסטטיסטיקה מבצעת איסוף מידע סטטיסטי.
סטטיסטיקה הינה תכונה של אוכלוסיה.
הסטטיסטיקה תחום מדעי המטפל בארבעה תחומים: איסוף מידע, עיבוד, ניתוח והצגת מסקנות והמלצות.
קיימים שני ענפים מרכזיים בסטטיסטיקה: תיאורית והיסקית.
סטטיסטיקה תיאורית: מתארת את הנתונים בצורת גרפים או טבלה. מטרתה לסייע באירגון וסיכום הנתונים שנאספו מכלי מדידה.
הסטטיסטיקה מציגה תכונות ומאפיינים של אוכלוסייה מסוימת.
אוכלוסייה יכולה להיות קבוצת אנשים, בעלי חיים, צמחים, חפצים ועצמים..
סטטיסטיקה היסקית – מטרתה להסיק מסכנות.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X