העשרה מקצועית טכנולוגית

סיכום שיעור 1

raz

raz

פרטי הסיכום

קורס: העשרה מקצועית טכנולוגית

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

שיעור מס’ 1 עסק בנושא מבוא לסטטיסטיקה.

סטטיסטיקה הינו תחום מדעי המטפל איסוף מידע, עיבוד נתונים, ניתוח הנתונים  והצגת מסקנות והמלצות.

סטטיסטיקה עוסק ב-2 ענפים עיקריים :     סטטיסטיקה תאורתית,  סטטיסטיקה היסקית

סטטיסטיקה תיאורית: עוסק ביצירה והשוואה של מדדים ונתונים בצורת גרפים או טבלה.

סטטיסטיקה היסקית : עוסק בניסיון להגיע למסקנות לגבי אוכלוסייה מסויימת מתוך נתוני המדגם כגון קבוצת אנשים, בעלי חיים, צמחים, חפצים ועצמים.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X