העשרה מקצועית טכנולוגית

סיכום שיעור 1

Natisol

Natisol

פרטי הסיכום

קורס: העשרה מקצועית טכנולוגית

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

מקור המילה “סטטיסטיקה” הוא במילה הלטינית Statisticum, שפירושה הוא “של המדינה”, מכאן הגיעה גם המילה האנגלית State.
עובדה זו מרמזת על מקורותיה המוקדמים של הסטטיסטיקה – איסוף מידע דמוגרפי וכלכלי שנועד לסייע בפעילות התקינה של השלטון.
הסטטיסטיקה תחום מדעי המטפל בארבעה תחומים: איסוף מידע, עיבוד, ניתוח והצגת מסקנות והמלצות.
בתחום שני ענפים מרכזיים: סטטיסטיקה תיאורית, וסטטיסטיקה הֵיסֶקִית.

סטטיסטיקה תיאורית-
מתארת את הנתונים בצורת גרפים או טבלה.
טבלה- תמליל או אוסף נתונים מספריים, המארגן בעזרת טורים ושורות, כאשר כל טור ושורה נושאים כותרת המגדירה את תוכנם. בטבלה מוצלבים הטורים והשורות ליצירת תאים בהם נרשמים הערכים השונים, נתון אחד בכל תא. לכל הטבלה ניתנת כותרת ראשית.

סטטיסטיקה הֵיסֶקִית-
תהליך בו מסיקים מסקנות על התכונות של התפלגות כלשהי, על בסיס ניתוח של מידע אמפירי.
ניתן להשתמש בניתוח לצורך ביצוע בדיקת השערות ומציאת אומדנים לפרמטרים של האוכלוסייה. הסקה סטטיסטית מאפשרת לטעון טענות לגבי האוכלוסייה כולה, על אף שצפינו רק בחלק מתוך אוכלוסייה זו אותו דגמנו (באופן אקראי).

התפלגות הסתברות-
מרכיב בסיסי בתיאור ההתנהגות של תופעה או תהליך שיש בהם היבטים אקראיים.
מרחב ההסתברות מהווה את קבוצת כל התוצאות האפשריות של התהליך, וההתפלגות קובעת מהו הסיכוי של כל מאורע, ובכך מאפשרת להבדיל בין תהליכים אקראיים שונים המתרחשים באותו מרחב.

השערה-
הסבר אפשרי כלשהו לתופעה בטבע או בחברה שטרם ניתן לה ביסוס מדעי מספק.
העלאת השערה הוא הצעד הראשון בכל חקר מדעי. השערות הן חלק מרכזי בהתפתחות המדע ומופיעות בענפי מדע שונים:
מדעי הטבע: ההשערה עוסקת בהסבר לתופעת טבע מסוימת, ואישושה או הפרכתה מתבצעים בשיטות המחקר המקובלות במדעי הטבע, ובפרט ניסוי.
מדעי החברה: ההשערה עוסקת בהסבר לתופעה חברתית כלשהי, ואישושה או הפרכתה מתבצעים בשיטות המחקר המקובלות במדעי החברה.
היסטוריה: ההשערה עוסקת בהסבר לתופעה היסטורית כלשהי, ואישושה או הפרכתה מתבצעים בשיטות המקובלות בחקר ההיסטוריה, כגון מחקר ארכאולוגי, איתור מסמכים העוסקים בהשערה וכדומה.

מדגם או מדגם מייצג-
קבוצת פרטים, המהווה מודל לאוכלוסייה, שאליה היא שייכת. הפרטים במדגם עשויים להיות בני אדם מאוכלוסייה אנושית כלשהי, בעלי חיים ואפילו עצמים דוממים (למשל, מדגם של גפרורים נבדק כדי לאמוד את אחוז הגפרורים שלא נדלקים, מכלל אוכלוסיית הגפרורים המיוצרת במפעל מסוים).

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X