העשרה מקצועית טכנולוגית

סיכום שיעור 2

Svetag

Svetag

פרטי הסיכום

קורס: העשרה מקצועית טכנולוגית

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

צורכי הלקוח:

1. כשמפורטות במפרט במפורש

2. מובנות מאליהן

3.מלהיבות

השתפרות:

למידה:

לקוח צרכיו ורצונותיו

עצמך משאביך ויכולותיך

מתחרה ומוצריו

סביבה ומאפיינה

שביעות רצון הלקוח:

1. תחושת הלקוח כי דרישותיו, צרכיו, וציפיותיו מולאו

2.צור מערך מדידה כמותי לשביעות הרצון

עשרת דיברות הלקוח:

1. הלקוח משלם את שכרך

2. הלקוח יסתדר גם בלעדיך

3.הלקוח מבין את צרכיו

4.הצורה הזמן והאיכות חשובים ללקוח

5. החיוך לא עולה כסף שווה זהב

6.הצרכים משתנים, שיפור מתמיד

7. במחלוקת אל תהיה צודק תהיה חכם

8. תקשר גם ללא תלונה

9.טפח ושמר יחסייך עם לקוח

10. ותר על לקוח במקום לריב

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X