העשרה מקצועית טכנולוגית

סיכום שיעור 1

eladb

eladb

פרטי הסיכום

קורס: העשרה מקצועית טכנולוגית

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

שיעור מס’1: מבוא לסטטיסטיקה.

בשיעור זה למדנו על סטטיסטיקה, מה פירוש המילה ומהוא מקורה.

מקורה היא בשפה הלטינית ופירושה הוא “של המדינה”.

כמו כן למדנו גם שהסטטיסטיקה היא תחוםידע שעוסק באיסוף, עיבוד, ניתוח ידע והצגת מסקנות מנתונים כמותיים.

הסטטיסטיקה מורכבת משני ענפים עיקריים:

סטטיסטיקה תאורית – עוסקת ביצריה והשוואה של מדדים לתיאור תמציתי וקל לתפישה של נתונים.

סטטיסטיקה היסקית – עוסקת בהסקת מסקנות על תכונות של התפלגות כלשהיא על סמך ניתוח של מידע אמפירי.

בנוסף למדנו על כלים שמשתמשים בהם לשם יצירת הסטטיסטיקה כגון: הצגה גרפית, טבלאות, מדגם וסקר.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X